A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Звіт аналітичний

П р о е к т

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за 2022 рік містобудівного моніторингу

щодо генерального плану м. Ходорів на території Ходорівської міської територіальної громади, на яку розроблена відповідна містобудівна документація

(містобудівний моніторинг здійснюється щодо визначеної території з метою обґрунтування необхідності внесення змін до відповідної містобудівної документації та оновлення даних містобудівного кадастру)

(пояснювальна записка до аналітичного звіту)

РОЗДІЛ І. Топографічний моніторинг.

  1. Здійснення оновлення баз топографічних даних (оновлення топографічної основи території).

Генеральний план міста Ходорів розроблено у 1980 році Львівським філіалом інститутом «Діпроміст». Рішенням ХІV сесії VІ скликання Ходорівської міської ради від 27.07.2012 року №1411 внесено зміни до генерального плану (розробник державний інститут проектування міст «Містопрект»). Графічні матеріали генерального плану виконані з використанням топографічного знімання у масштабі 1:5000, яке не оновлювалось. Матеріали виконані на паперовій основі у відповідних масштабах.

  1. Результат моніторингу змін місцевості, що створюють необхідність оновлення баз топографічних даних.

Основними змінами на місцевості, які обґрунтовують необхідність оновлення баз топографічних даних, це забудова території у місцях, які не відображені у наявних топографічних матеріалах.

Крім цього, оновлення топографічних даних зумовлене необхідністю переведення растрових даних на цифрові носії  у відповідних державних та регіональних стандартах (створення топографічної основи в цифровому, векторному, електронному та графічному зображені, по матеріалах аерофотозйомки).

РОЗДІЛ ІІ. Моніторинг навколишнього середовища.

         2.1. Результати моніторингу стану довкілля, узагальнення обсягів природно-ресурсного потенціалу, рівня та умов його використання.

Моніторингові спостереження за станом довкілля, зокрема забруднення якості атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту на території у межах населеного пункту окремо не проводилися.

Санітарно захисні зони об'єктів виробництва, які є джерелами забруднення, які б створювали небезпеку для довкілля нанесені в генеральному плані та в проектних документаціях будівництва (реконструкції) таких об'єктів.

В КП «Ходорівське УКГ» знаходиться в постійному користуванні земельна ділянка площею 1,0520га для складування твердих побутових відходів. Дана земельна ділянка, знаходиться за межами населеного пункту (кадастровий номер 4621582700:02:000:0215, реєстраційний номер нерухомого майна – 1185012346215 від 28.02.2017. Ходорівською міською радою вишукуються фінансові ресурси для встановлення лінії з сортування твердих побутових відходів

На балансі КП «Ходорівводоканал» перебувають 4 каналізаційних насосних станцій призначені для збирання стічних вод з мікрорайонів міста і перекачки їх на головну каналізаційну насосну станцію. Одна головна каналізаційна насосна станція призначена для збирання стічних вод з каналізаційних насосних станцій і перекачки їх на прийомну камеру очисних споруд, які розташовані в с. Загірочко. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання очищених стічних вод здійснюється в р. Луг.

2.2. Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки.

Моніторинг характеристик природної та техногенної безпеки виконує Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області відповідно до затвердженого переліку потенційно небезпечних об’єктів та відповідних паспортів цих об’єктів. Головною метою моніторингу є збір, обробка та зберігання інформації про параметри стану потенційно небезпечних об’єктів для прогнозування загроз і динаміки зміни стану об’єктів під впливом природних, техногенних та інших факторів.

 2.3. Моніторинг екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель, водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруднення.

У міській раді відсутні структурні підрозділи для здійснення моніторингу екологічного та санітарно-гігієнічного стану. Зазначений моніторинг та відповідні спостереження можливий за окремими угодами із спеціалістами підприємствами та фахівцями, які мають відповідні знання та досвід роботи.

2.4. Моніторинг наявності та площ небезпечних зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт, зон катастрофічних затоплення, затоплення паводковими водами, районами імовірних провалів та процесів зсувів, а також динаміка цих процесів.

Зон відвалів породи гірничодобувних підприємств, вугільних шахт на території міста немає, оскільки зазначені підприємства відсутні.

Зони затоплень на території міста відображені в генплані. За територіями, які знаходяться у зоні можливого затоплення паводковими водами (вул.Зарічна) постійно проводиться спостереження.

Активізація проявів негативних процесів у зазначених зонах припадає на осінньо-зимовий період та під час перезволоження ґрунту, навесні.  

2.5. Моніторинг результатів інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомостей про наявність корисних копалин і підземних вод.

Інженерні вишукування, зокрема топографічне знімання  території у масштабі М 1:500 та геологічні вишукування виконуються на ділянках, наданих для будівництва громадських будинків під час збору вихідних даних. Вишукування виконуються підприємствами та фахівцями, які отримали відповідні сертифікати. Крім цього, топографічне знімання території з прив’язкою до державної геодезичної мережі, у основному горизонтальне, виконується під час оформлення землевпорядної документації. Матеріали зазначених інженерних вишукувань входять до вихідних даних на будівництво, землевпорядної документації. Гідрологічні вишукування виконуються рідко, у основному під час будівництва артезіанських свердловин. Відомості про корисні копалини на території міста містяться у пояснювальній записці до генерального плану та офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Нових родовищ корисних копалин та  підземних вод за останні 50 років на території міста не було відкрито.

2.6. Моніторинг гідрологічних явищ.

Гідрологічні явища, зокрема, рівень поверхневих вод, шкідливо впливає на частину забудованої території та сільськогосподарські угіддя частини міста.

Згідно з інженерно-геологічною характеристикою територія міста віднесена до несприятливої та особливо-несприятливої для забудови категорії з високим рівнем грунтових вод, що створює небезпеку забруднення водоносного горизонту.

 З метою ліквідації згаданих джерел забруднення грунту міста:

 • Налагоджена робота сміттєзбирання із усіх населених пунктів громади, влаштування майданчиків для контейнерного збору сміття в м. Ходорів,
 • Розвинута існуюча система водопостачання з 60% охопленням всіх споживачів та каналізування з 40% охопленням споживачів
 • Введено в експлуатацію комплекс очисних споруд в 2012 році.

Також розпочато роботи щодо забезпеченням якісним водопостачанням, шляхом прокладання системи водопостачання із свердловин з с. Садки в м. Ходорів.

Комунальне підприємство «Ходорівводоканал» Ходорівської міської ради Львівської області забезпечує господарсько-питне водопостачання м.Ходорова із поверхневого водозабору, який виконується із р.Луг. Водозабір та очистка води НФС (насосно-фільтрувальна станція) забезпечується по наступній схемі: вода із р. Луг, яка протікає на відстані 600м. від станції, поступає в 4-ох камерний водоприймальний колодязь берегового типу, захищений металевою сіткою від попадання риби та інших предметів через однолінійний залізобетонний трубопровід Ду 400 мм поступає у колодязь шахтного типу біля будівлі станції. Із водозабірного колодязя вода забирається через дві всмоктувальні лінії насосами першого підйому в трубопроводи у які вмонтовані штуцера для подачі розчину хлору і коагулянту відповідної концентрації в залежності до якісних характеристик води у річці. Розчини призначені для очистки і дезінфекції води. В подальшому вода подається на пластинчасті фільтри, де проходить «грубу» допоміжну очистку і виводиться по трубопроводу в 2 резервуари чистої води. З резервуарів чистої води очищена вода насосами 2 підйому подається частково в розподільчу мережу і на водонапірну башту. З водонапірної башти насосами 3 підйому питна вода подається в розвідну мережу водопроводу для споживачів.

2.7. Моніторинг стану здоров’я населення та впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Шкідливого впливу природного середовища на здоров’я населення на території міста протягом тривалого часу не спостерігалося.

2.8. Моніторинг наслідків реалізованих рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Шкідливого впливу від реалізованих містобудівних рішень, передбачених генеральним планом міста, на  довкілля та здоров’я населення                                                                                                                                              не спостерігалося.

РОЗДІЛ ІІІ. Моніторинг використання землі.

3.1. Моніторинг динаміки функціонального призначення земель.

Відповідно до положень генерального плану міста територію умовно розподілено на наступні функціональні зони:

 • Житлова (сельбищна),
 • Промислова (виробнича),
 • Сільськогосподарська,
 • Зелена,
 • Транспортна.

Окремого розділу – плану зонування території у складі генерального плану не розроблялося.

У динаміці функціонального використання території можна виділити тенденцію зростання житлової зони, яка відбувається за рахунок земель запасу міської ради у межах населеного пункту в північній та південно-східній частині міста. Для  їх освоєння проведено ряд інженерно-технічних заходів. У цих зонах формуються квартали малоповерхової садибної забудови на земельних ділянках розміром у межах встановлених норм, від 0,5 га до 0.10 га.

Землі промисловості використовуються відповідно до генерального плану міста.

Зелені зони в межах міста збережені, в тому числі загально зоологічний заказник державного значення «Діброва», який розташований на південний захід від м. Ходорів. Багато дерев аварійні, сухостійні, пошкоджені шкідниками, частину дерев необхідно знести.

Недостатнім є озеленення міських територій та її промислових об'єктів, а наявні зелені насадження потребують оновлення. Занедбаний стан лісопаркових насаджень вздовж залізничної колії.

Природна рослинність  на території м. Ходорів частково збереглася в лісових територіях на луках заплав річок, у чагарникових заростях схилів заплав річок, ярів і балок. В околицях зберігся масив лісу (4 км2) на південно-західній околиці міста Ходорів.

Через м. Ходорів проходить автомобільна дорога державного значення М-30 Стрий – Ізварине. Пропуск транзитних автотранспортних потоків здійснюється на даний час через масив «Троянда».

3.2. Моніторинг додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення.

Генеральним планом м. Ходорів визначені напрямки розвитку населеного пункту.

Можливий територіальний розвиток м. Ходорів лише окремими смугами на територіях, що потребують спеціальної інженерної підготовки або вилучення цінних сільськогосподарських земель.

Велика частина земельних ділянок у межах населеного пункту, яка перебуває у власності громадян для містобудівних потреб не освоєна та потребує відновлення: нового житлового будівництва садибного типу або реконструкції застарілого житлового фонду.

3.3. Моніторинг надання у власність та користування земельних ділянок під будівництво.

Загальна кількість ділянок, на які оформлено право власності, становить близько 55% від усіх земельних ділянок у межах генерального плану. На даний час триває процес оформлення права власності на землю, ділянок, які використовуються власниками, і які ще не використали своє право на таке оформлення.

Не оформлено право власності або користування на земельні ділянки під автомобільними дорогами загального користування.

Крім цього, підлягають інвентаризації землі загального користування під житловими вулицями та під водними об’єктами.

У 2022 році міською радою прийнято 22 рішення щодо передачі земельних ділянок у приватну власність для різного цільового призначення, у тому числі 21 для будівництва.

3.4. Відповідність земельних ділянок, що відводиться, та об’єктів, що будуються, функціональному зонуванню території.

У структурі міської ради у 2022 році відповідальної особи, до повноважень, якої входить контроль за використанням земельних ресурсів, не було. Відповідно до даних щодо використання земельних ділянок, яке б не відповідало цільовому та функціональному призначенню, відсутні. Видані будівельні паспорти на забудову земельних ділянок та містобудівні умови містять документи на землю з відповідним цільовим призначенням землі та відповідають положенням генеральному плану.

РОЗДІЛ IV. Моніторинг забудови.

4.1. Моніторинг надання містобудівних умов та обмежень.

Містобудівні умови та обмеження, другі їх примірники, надані до 2021 року, зберігаються у архіві відділу містобудування та архітектури Ходорівської міської ради. Відділом містобудування та архітектури Ходорівської міської ради у 2022 році не зареєстровано звернень щодо надання  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Відмов у наданні містобудівних умов та обмежень у 2022 році не було. Заяви на видачу містобудівних умов і обмежень надходять через ЦНАП Ходорівської міської ради. Усі містобудівні умови і обмеження створюються  та видаються  за допомогою єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

4.2. Моніторинг надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

Будівельні паспорти забудови земельної ділянки, другі їх примірники, надані до 2021 року, зберігаються у архіві відділу містобудування та архітектури Ходорівської міської ради. Відділом містобудування та архітектури Ходорівської міської ради у 2022 році видано 2 комплекти будівельних паспортів забудови земельної ділянки для індивідуальних будинків. Відмов у наданні будівельних паспортів забудови земельної ділянки у 2022 році не було. Заяви на видачу будівельних паспортів забудови земельної ділянки поступили через ЦНАП Ходорівської міської ради. Усі будівельні паспорти забудови земельної ділянки створені та видані  за допомогою єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

4.3. Моніторинг надання технічних умов.

Моніторинг щодо надання технічних умов з підключення до електромереж та мережі газопостачання виконується відповідними суб’єктами господарювання, а саме: ПрАТ "Львівобленерго", ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»", АТ "Львівгаз".

4.4. Моніторинг дозвільних документів у галузі будівництва.

У структурі міської ради не утворено окремих підрозділів, до повноважень яких входить реєстрація та видача дозвільних документів у галузі будівництва.

РОЗДІЛ V. Моніторинг демографічної ситуації та розселення.

Станом на 01 січня 2022 населення м.Ходорів становить 9500 осіб. Усе населення розташовано у житловій зоні населеного пункту. З початку 2016 року, від утворення Ходорівської міської територіальної громади, м.Ходорів є адміністративним центром цієї територіальної громади. Житловий фонд міста складається з житлових будинків садибного типу та багатоквартирного типу, які є приватною власністю мешканців міста. Станом на 1 січня 2022 року у м. Ходорів налічувалося 2570 індивідуальних житлових будинків. Комунальних житлових будинків на території міста – 148.  

РОЗДІЛ VІ. Моніторинг соціально-економічної діяльності.

На території м.Ходорів здійснюють свою діяльність 5 підприємств.

Для мобілізації  коштів до міського бюджету протягом року посилено контроль за повнотою  сплати платежів до бюджету, термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки та їх реєстрація. Проводилась робота щодо залучення до  сплати земельного  податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без офіційного оформлення.

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету, є:

 - приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності та легалізація робочих місць;

-  приховування приватними підприємцями кількості продажу акцизних товарів;

 - використання земель без оформлення договорів оренди;

Водночас не вирішеним залишається ряд питань. Важливим є проведення  інвентаризації земель, не встановлено в натурі межі міста.  

 

РОЗДІЛ VІІ. Моніторинг просторових зв’язків та транспортної мобільності.

Основним напрямком виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв’язків із суміжними територіями є напрямок до районного адміністративного центру м. Стрий та обласного центру м.Львів. Зазначені населені пункти та територія міста пов’язані дорогою державного значення (Стрий-Ізварене) та місцевого значення (Нові Стрілища-Ходорів).

Відстань до районного центру, м. Стрий - 42 км.

Відстань до обласного центру, м. Львів - 64 км.

Заторів на вулицях і дорогах не спостерігається. Дороги основних напрямків в задовільному стані.

РОЗДІЛ VІІІ. Моніторинг інфраструктури.

8.1. Моніторинг транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа м.Ходорів становить більше 47,476 км. Дорожнє покриття вулиць різне та відповідно за протяжністю становлять:

асфальтове – 15,059 км,

гравійне – 32,417 км.

Велика частина вулиць обладнана вуличним освітленням. Дорожні знаки та дорожня розмітка встановлені на вулицях з інтенсивним рухом. У окремих місцях на вулицях встановлені пристрої для обмеження швидкості руху автомобілів. Вулична мережа та вуличний простір частково забезпечені засобами безбар’єрності.

Після затвердження генерального плану м.Ходорів у 1980 році відбулися значні змін у інженерній інфраструктурі, зокрема, у водопостачанні, каналізації, газопостачанні та електропостачанні. Зокрема, введено в експлуатацію комплекс очисних споруд м.Ходорів.

Проведені роботи щодо розвитку загальнодержавної та місцевої інфраструктури у межах м.Ходорів та в межах громади, а саме у 2021 році здійснено капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-30  (Стрий-Ізварине).

РОЗДІЛ ІХ. Моніторинг реалізації містобудівної документації.

Під час розробки генерального плану м.Ходорів заходів щодо реалізації містобудівної документації не було складено. Геопросторова інформація у відповідних базах даних на територію міста не створена. У техніко-економічних показниках проектного та існуючого  стану розвитку території з часу розробки генерального плану особливих змін не спостерігається. Програма економічного і соціально-культурного розвитку м.Ходорів на 2022 рік не передбачала заходів, які могли впливати на реалізацію проектних рішень, передбаченим генеральним планом, зокрема у частині забудови. За проведеним аналізом між проектними рішеннями містобудівної документації генерального плану м.Ходорів та схеми планування території Львівської області, протиріч не встановлено. Генеральний план міста Ходорів розроблено у 1980 році Львівським філіалом інститутом «Діпроміст». Рішенням ХІV сесії VІ скликання Ходорівської міської ради від 27.07.2012 року №1411 внесено зміни до генерального плану (розробник державний інститут проектування міст «Містопрект»).

РОЗДІЛ Х. Висновок щодо доцільності внесення змін до містобудівної документації.

Сталий розвиток території, як процес якісних змін, повинен бути спрямований на підвищення рівня якості життя та зайнятості населення на основі реалізації комплексу екологічних, соціальних і екологічних заходів державного, регіонального та місцевого рівнів, стабільне соціально-економічне зростання, підвищення ефективності економіки. Основними завданнями сталого розвитку є:

Створення підприємств, які саморозвиваються на підставі формування економічного обороту місцевих ресурсів у результаті підвищення економічної активності населення, відродження традиційних та розвиток нових виробництв, розвиток ринкового процесу та відповідних виробничо-збутових зв’язків.

Підвищення привабливості проживання населення в населеному пункті, вдосконалення послуг житлово-комунального господарства, а саме: водопровідно-каналізаційної мережі, вулично-дорожньої мережі, мережі з видалення та утилізації побутових відходів, а також структури цивільного захисту населення.

Розвиток місцевого самоврядування до формування соціально-організованого та відповідального громадянського суспільства.

Слід зазначити, що місто Ходорів включено до Переліку історичних місць України (Постанова КМУ від26 липня 2001 року №878 «Про культурної спадщини»), а тому місто повинно мати історико-архітектурний опорний план. Місто походить з ХІІ ст., але людські поселення були тут давно: в 1936 році тут було розкопано курган зі знахідками, що відносяться ІІ тисячоліття до н.е. Свого часу археологи дослідили в Ходорові невелике городище ранньослов'янської доби.

Для виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх факторів, що мають значення для розвитку населеного пункту використовується SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз являє собою ефективний метод ідентифікації внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз. SWOT-аналіз показує, яким чином краще застосувати власні сили і зменшити внутрішні слабкості, оптимально використовуючи зовнішні можливості та усуваючи загрози. Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози  зведені у таблицю, матрицю SWOT-аналізу.

 

 

Таблиця 1. Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників ( сильних і слабих сторін)

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

Внутрішні чинники

 1. Розвиток дрібного та малого бізнесу
 2. Розвиток підприємств сільськогосподарської продукції
 3. Якість викладацького персоналу освітнього закладу
 4. Наявність адміністративних будівель
 5. Якість інтернету
 6. Якість приміщень освітнього закладу
 7. Доступ до дошкільної освіти (дитячий садок)
 8. Якість приміщень закладу охорони здоров’я
 9. Патріотичне виховання молоді
 10. Розвиток фермерських господарств
 11. Доступ до базової шкільної освіти
 12. Якість культурно-масових об’єктів
 13. Доступ до питної води
 14. Доступ до можливості купувати продукти харчування
 15. Використання газу
 16. Доступ до можливості купувати предмети першої необхідності
 17. Розвиток підсобного сільськогосподарського виробництва
 1. Зменшення кількості населення
 2. Висока міграція працездатного населення
 3. Розвиток центрів з приймання продукції сільськогосподарського виробництва
 4. Якість дорожнього покриття
 5. Наявність можливостей для догляду за дорожнім покриттям
 6. Забезпечення водопостачання
 7. Розвиток сільськогосподарської кооперації
 8. Система оповіщення населення
 9. Система цивільного захисту населення
 10. Якість обладнання освітнього закладу
 11. Розвиток силових видів спорту
 12. Наявність рекреаційних об’єктів місцевого значення
 13. Паспортизація об’єктів
 14. Термоізоляція комунальних будівель та споруд
 15. Наявність можливостей для догляду за громадськими зеленими насадженнями
 16. Слабкий розвиток туристичного бізнесу
 17. Розвиток місцевих торгових марок, брендів
 18. Рівень зайнятості населення
 19. Забрудненість води
 20. Забрудненість ґрунту
 21. Замулення водойм
 22. Замулення річок
 23. Забрудненість повітря

 

Можливості

Загрози

Зовнішні чинники

 1. Розвиток сільського господарства та зростання світового попиту на сільськогосподарську продукцію
 2. Продовження реформ у країні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату
 3. Активізація залучення іноземних інвестицій завдяки покращенню стосунків з ЄС
 4. Центр розвитку для молоді
 5. Розвиток інформаційних технологій
 6. Енергетична реформація світового суспільства, розвиток відновлювальної та нетрадиційної енергетики
 7. Підтримка підприємництва на міжнародному та державному рівнях
 8. Зростання популярності зеленого, культурного туризму серед населення України та Європи
 9. Урбанізація сприятиме збільшенню кількості трудових ресурсів міста
 1. Низький рівень життя: низька з/п, пенсійні виплати
 2. Ріст цін на товари і послуги із-за прив’язки курсу до іноземних валют
 3. Відсутність дієвих програм розвитку підприємництва і бізнесу
 4. Неефективна кредитна політика
 5. Виїзд молоді за кордон та «відплив умів»
 6. Відсутність державної політики регіонального розвитку збільшує диспропорції між малими і великими містами
 7. Незадовільний стан дорожнього покриття вулиць та доріг
 8. Забруднення зовнішнього середовища

За результатами містобудівного моніторингу можна зробити висновок: окремі положення генерального плану м. Ходорів не враховують потенціальних можливостей і потреб розвитку населеного пункту на сучасному етапі, у тому числі, як населеного пункту – центральної садиби територіальної громади. Графічна частина виконана на паперовій основі за допомогою растрової графіки, не відповідає нормам та положенням ряду нормативних документів, зокрема, Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926.

 Генеральний план м. Ходорів необхідно оновити та внести відповідні зміни відповідно до вимог сьогодення та потреб життя. Визначити умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон та використання територій з особливим статусом, в тому числі, ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини.

Створення бази даних про наявні інженерні мережі. Необхідно зібрати  інформацію для наповнення бази даних, забезпечити режим користування базою даних та її регулярне оновлення. База даних повинна містити максимально повну інформацію про усі інженерні мережі міста (газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, комунікації зв’язку, мережа доріг). Наявність оновленої схеми інженерних мереж міста, яка сприятиме планомірній містобудівній діяльності та подальшому розвитку мереж.

 Рішення про оновлення генерального плану та виконання робіт рекомендовано проводити разом з рішенням та виконанням робіт з розробки комплексного плану розвитку території територіальної громади. До затвердження нового генерального плану м. Ходорів рекомендується використовувати існуючий генеральний план у частині, положення яких не суперечать чинному законодавству України та чинним будівельним нормам.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь