Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Аналіз результативності

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Ходорівської міської територіальної громади на 2022рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2022рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2022рік» зі змінами і доповненнями

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік”

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Ходорівської міської ради

“Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік”

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Ходорівської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»

Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік».

Регуляторний орган: Ходорівська міська рада.

Розробник: земельний відділ Ходорівської міської ради

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до місцевого бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

 1. Цілі регулювання

Цілями регулювання є:

 • безумовне виконання норм чинного законодавства;
 • встановлення місцевих податків і зборів;
 • отримання додаткових коштів до місцевого бюджету.
 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

        3.1. Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів.

        3.2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік».

        Аналіз обраної альтернативи показує, що невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. У цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської  ради, її виконавчих органів, відділу фінансів.

 1. Механізм реалізації мети

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень міських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

        Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Ходорівської міської ради.

        Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік».

 1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

        Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

        Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, фінансовим відділом та платниками місцевих податків і зборів.

        Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;
 • орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
 • фінансовий відділ та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Ходорівської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

        Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися фінансовим відділом  систематично.

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

        Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти міської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до міського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

Відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- ставки податку на присадибні земельні ділянки відкореговані.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-  пільги для фізичних та юридичних осіб надані тільки  відповідно до п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

Відсутн

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2020 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

       Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

        Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

        Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

        Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

 

Секретар ради                                                                                                     Марія Гавінська

                                                         

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Ходорівської міської  ради «Про встановлення плати за оренду землі Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення плати за оренду землі Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік».

Регуляторний орган: Ходорівська міська рада.

Розробник: земельний відділ Ходорівської міської ради

 

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

Цей регуляторний акт встановлює плату за оренду землі, визначає об’єкти оренди землі, платників за оренду землі (землекористувачами), розмір ставок, що зумовлює надходження додаткових коштів до місцевого бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

 1. Цілі регулювання

Цілями регулювання є:

          - установлення ставок орендної плати;

         - забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади;

         - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів

 1. Визначення та оцінка

        3.1. Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати орендної плати.

        3.2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення плати за оренду землі Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік».

        Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. У цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської  ради, її виконавчих органів, відділу фінансів.

 1. Механізм реалізації мети

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень міських рад належить прийняття рішення про встановлення орендної плати за землю.

        Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Ходорівської міської ради.

        Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення плати за оренду землі Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік».

 1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

  Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися фінансовим відділом  систематично.

    Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2020року та діє протягом року.

    Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

    Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку.

    Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

    Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

    Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

    Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

    До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету міста від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від плати за землю.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти міської ради з питань оренди землі, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до міського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

Відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- ставки оренди землі відкореговані.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових сплат  відповідно до норм законодавства України

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих сплат за оренду землі.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

Відсутні

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2020 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

       Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

        Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

        Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

 

Секретар ради                                                                                             Марія Гавінська

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Ходорівської міської ради “Про затвердження Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади)”

Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади)”.

Регуляторний орган: Ходорівська міська рада.

Розробник документа: Ходорівська міська рада

1.Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий акт

              Станом на сьогоднішній час процедуру приватизації та відчуження комунального майна Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади необхідно проводити з врахуванням змін у чинному законодавстві України та прийняття підготовленого проекту проект рішення міської ради “Про затвердження Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади)”, який спрямований на встановлення доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади.

2. Обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акта 

           Прийняття Ходорівською міською радою проект рішення “Про затвердження Положення про порядок приватизації та відчуження об’єктів права комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади)” надасть можливість забезпечення подальшого розвитку та удосконалення процесів приватизації, залучення до приватизації покупців, які мають дострокові інтереси у розвитку підприємництва на території громади, забезпечення надходжень до бюджету громади, відкритості та прозорості всіх процедур приватизації для покупців.

3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, в тому числі розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та громади внаслідок дії регуляторного акта

             Прийняття вказаного рішення дозволить забезпечити збільшення надходжень до бюджету територіальної громади через визначення чітких механізмів приватизації та забезпечить прозорі правила ведення діяльності у даній сфері правовідносин.

4. Цілі регулювання

             Метою затвердження Положення є:

             - ефективність використання ресурсів територіальної громади;

              - забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо відчуження комунального майна;

              - удосконалення єдиного організаційного та правового механізму відчуження комунального майна;

             - забезпечення прозорості та відкритості процедури продажу майна.

5.Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

            Альтернативних способів врегулювання даної проблеми не існує, оскільки заборона приватизації комунального майна територіальної громади є неприйнятною ні для громадян - жителів громади, ні для суб’єктів господарювання, ні для Ходорівської міської ради, тому потрібно врегулювати дані правовідносини шляхом прийняття рішення, що визначить основні положення приватизації та відчуження комунального майна Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади.

6.Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 

          Застосування норм рішення при регулюванні правовідносин щодо приватизації та відчуження комунального майна Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади.

7.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

             Поставлені цілі, у разі прийняття запропонованого регуляторного акту передбачено досягнути добровільним виконанням норм регуляторного акту, оскільки згідно із нормами ст.59 та ст.73 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» акти міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

8.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

          Впровадження проекту рішення додаткових витрат з бюджету не потребує.

9.Термін дії нормативно-правового акту

             Термін дії нормативно-правового акту - постійно до затвердження чергового положення про порядок приватизації майна комунальної власності Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

10.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

     Прийняття законів або підзаконних нормативно-правових актів, якими буде визначено порядок регулювання правовідносин приватизації та відчуження комунального майна територіальних громад.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Ходорівської міської ради

“Про затвердження Положення про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна до комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади) і подальшого розпорядження ним”

Назва регуляторного акта: проект рішення міської ради “Про затвердження Положення про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна до комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади) і подальшого розпорядження ним”.

Регуляторний орган: Ходорівська міська рада.

Розробник документа: Ходорівська міська рада

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

              На сьогоднішній день на території Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади) існує проблема пустуючих житлових будинків та недоглянутих земельних ділянок.

              До визначення «пустуючий житловий будинок» відноситься: відумерла спадщина (це майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття) та безгосподарне майно (це майно, яке не має власника, або власник якого невідомий).

             На території громади є немало будинків, у яких ніхто не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна. Такі об’єкти становлять серйозну проблему для населення територіальної громади, тому що перебувають у незадовільному санітарно - технічному стані. Переважно зазначені об’єкти знаходяться у розграбованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменшення житлового фонду.

               Тому гостро стоїть питання правового регулювання переходу даної категорії нерухомого майна, яке є приватною власністю громадян, до нового власника. Майно, яке раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органу місцевого самоврядування. Так, відповідно до статі 1277 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

              Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший рухомий, нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини.

              Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

              Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органу місцевого самоврядування громади щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади), відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

              Прийняття рішення Ходорівською міською радою “Про затвердження Положення про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна до комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади) і подальшого розпорядження ним” буде сприяти у вирішені зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території громади (земельні ділянки, будинки, будівлі, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

2. Цілі регулювання:

              Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на врегулювання відносин по виявленню, постановки на облік безхазяйного нерухомого майна та його ефективного використання, удосконалення правового регулювання спадкових відносин та набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно територіальною громадою.

            Даний регуляторний акт направлений на вирішення питань:

            - виявлення відумерлої спадщини та безхазяйного майна;

             - набуття права комунальної власності на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною або безхазяйним майном;

             - збільшення кількості об’єктів нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення територіальної громади;

            - залучення додаткових надходжень до міського бюджету.

             Цілями регулювання при запровадженні запропонованого регуляторного акту є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язаних із виявленням, збереженням, визнанням, відчуженням відумерлої спадщини та безхазяйного майна, передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади міської ради та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

             Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:

              1. Перший альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей - внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів. Проте, у цьому випадку вирішення визначених цілей буде неможливо, тому що врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде мати загальний характер, не враховуючи специфіку малих міст, сіл, їхню інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

              2. Другий альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей - залишити все без змін, що буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішенню;

              3. Третій альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей - прийняття регуляторного акту та затвердження проекту рішення міської ради “Про затвердження Положення про виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття цього майна до комунальної власності Ходорівської міської ради (Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади) і подальшого розпорядження ним”.

              У разі прийняття зазначеного проекту рішення, буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади. Тому, прийняття регуляторного акту є найкращим способом для досягнення встановлених цілей.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

             Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття вищевказаного рішення міської ради з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших актив чинного законодавства.

             Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

             1. Застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.

             2. Чітке регулювання прав та обов`язків Ходорівської міської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно. Для реалізації рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

              - інформаційні, а саме опублікування проекту порядку набуття територіальною громадою права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно на сторінці офіційного веб-сайту Ходорівської міської ради та газеті “Ходорівщина”;

            - організаційні - виконання завдань цього Положення виконавчим комітетом Ходорівської міської ради, комунальними підприємствами та іншими установами і організаціями.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

              Прийняття проекту регуляторного акту буде забезпечить збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням, відчуженням спадщини відумерлої та безгосподарного майна, передачі такого майна до комунальної власності Ходорівської міської об’єднаної територіальної громади та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості.

             Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акту є:

              1. Внесення змін до законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно;

              2. Зменшення кількості злочинів, пов’язаних з розкраданням безхазяйного майна та поліпшення криміногенної ситуації в громаді в цілому, покращення її благоустрою.

           При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигоди та витрати:

            Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигоди та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів, (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Аналіз вигоди та витрат щодо очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного акту

Інтереси суб’єктів

господарювання

 

Інтереси органів

влади

 

- запобігання наявності

пустуючого житла та

недоглянутих земельних ділянок;

- збільшення об’єктів житлового фонду

Ходорівської міської ради;

- економічні витрати відсутні.

- захист власних інтересів та прав через договірні відносини;

- забезпечення збереження

спадкового та безхазяйного майна у

разі укладення договору про користування об’єктом

 

- врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та безхазяйного майна, передачі такого майна до комунальної власності Ходорівської міської ОТГ;

- збільшення нерухомого майна комунальної власності Ходорівської міської ОТГ, у тому числі житлового фонду;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- утримання житлового фонду;

- витрати, пов’язані з виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та безхазяйного майна;

- судові витрати;

- витрати, пов’язані з відчуженням об’єкта права комунальної власності Ходорівської міської ОТГ.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту:

            Строк дії регуляторного акту необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акту:

              Показниками результативності чинного регуляторного акту виступає запровадження заходів щодо вдосконалення організації порядку набуття Ходорівської міської ОТГ права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно, що надає можливості по вдосконаленню законодавства у сфері розпорядження, збереження, використання та відчуження даного нерухомого майна. Об’єкти нерухомості, які визначені як відумерла спадщина та безхазяйне майно, після спливу одного року, за рішенням суду переходять у комунальну власність Ходорівської міської ОТГ, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням, про зміну цільового призначення, пропозицій Ходорівської міської ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

               Кошти, отримані у результаті відчуження об’єктів права комунальної власності Ходорівської міської ОТГ, спрямовуватимуться до міського бюджету.

9. Заходи з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

             Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

             Базове відстеження буде здійснюватися впродовж року з дати набрання чинності регуляторного акту.

             Повторне відстеження планується провести через два роки після набуття чинності регуляторного акту.

             Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину.

 

Секретар ради                                                                                Марія ГАВІНСЬКА

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії Ходорівської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади ” та проекту рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради  “Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади ”

 

      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Ходорівської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади” та проекту рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради  “Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами) та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

      1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

      На сьогодні  на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади не розроблено Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади, тому виникає необхідність у прийнятті власного регуляторного акта відповідно до чинного законодавства.

Неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу розміщення зовнішньої реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади, що в свою чергу  створить правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади.

      2. Цілі державного регулювання.

      Основною метою даного регулювання є виконання вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, встановлення економічно обґрунтованої плати за користування місцем розташування  зовнішньої реклами в залежності від місця встановлення рекламних засобів.

      Даними Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Ходорівської міської ради та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкованості, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності  Ходорівської об’єднаної територіальної громади, визначається чіткий порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

      3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

      Залишити існуючу ситуацію без змін. Альтернатива  відкинута  у  зв’язку з тим, що на даний час на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади плата за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади не здійснювалася.

      Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

Прийняття запланованого регуляторного акту буде відповідати вимогам Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29 грудня 2003 року № 2067  та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді  більш ефективно використовувати територію та отримувати плату за користування об’єктами комунальної власності.

      4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

      Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади.               

      Запропоноване регулювання рекламних відносин спрямоване на створення механізму отримання права на розміщення зовнішньої реклами та справляння плати за таке розміщення. Реалізація даного регулювання здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

      - вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дасть можливість проводити плату за використання комунального майна в цілях розміщення зовнішньої реклами;

      - наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

      - забезпечення  раціонального та ефективного використання комунального фонду. 

      5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

      У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

      Суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та справляння плати за її розміщення.

      Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

      6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування         

- удосконалення нормативної бази;

- упорядкування розміщення рекламних засобів;

- збільшення дохідної частини місцевого бюджету;

- створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Робочий час юриста,  пов'язаний з підготовкою регуляторного акту

 

 

Суб’єкти господарювання        

 

- можливість отримати дозвіл для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами;

- врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

- сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на об'єктах комунальної власності

Територіальна громада

- додаткові надходження до місцевого бюджету, які спрямовуються на розвиток громади;

- розширення доступу до рекламної інформації (інформованість населення)

Відсутні

 

      7. Строки дії регуляторного акту:

      Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни законодавства чи в інших випадках.

      8. Показники результативності регуляторного акту:

      Розмір надходжень від плати за право тимчасового користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

      9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.  

      Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних, отриманих у відділі фінансів, обліку, звітності та контролю виконавчого комітету міської ради. Згідно статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності та періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  цього  акта.

 

      Спеціаліст першої категорії

      юридичного відділу

      виконавчого комітету міської ради                                  І.Стадник

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішень

Ходорівської міської ради

Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території  Ходорівської об'єднаної територіальної громади на 2018рік

 1. Визначення проблеми

Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

         Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін в Податковому кодексі України, необхідно провести регуляторну процедуру.

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Цілі регулювання

 - вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;

 - встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку та оренди землі з урахуванням рівня платоспроможністі суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

- диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

- визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку та оренди землі;

- забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Ходорівської міської ради.

 

4. Механізм розв`язання проблеми

         Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 

- затвердження рішення та Положення про плату за землю;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податку та оренди землі;

-проведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;

-раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету.

 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

 • неплатежі суб’єктів оподаткування.

     Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

 • визначення оптимального рівня ставок земельного податку та орендної плати, диференційованого відповідно до напрямків їх використання;
 •  посилення податкового контролю ОДПІ за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу).

6.     Очікувані результати прийняття акту

Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

 • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
 • збільшення надходжень земельного податку та орендної плати до місцевого  бюджету

Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту

Суб’єкти господарювання та населення міста

Вигоди

Витрати

 • застосування прозорого механізму нарахування та сплати земельного податку та оренди землі;
 • збільшення видатків з міського бюджету на потреби громади Ходорівської міської ради

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів, відповідно до проекту рішення

 

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту

         Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння земельного податку та оренди землі, зміни і доповнення будуть вноситись і до регуляторного акту. Коригування рішення можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

         На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

8. Визначення показників результативності акту.

- кількість платників земельного податку та оренди землі;

- суми надходжень від земельного податку та оренди землі за відповідний податковий період.

 

9. Заходи відстеження результативності рішення

Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Зауваження і пропозиції до проекту рішення Ходорівської  міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу: Ходорівська міська рада, 81750,  м. Ходорів, вул. Грушевського,38.

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2022 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2022рік»

14:44:33 15.05.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень