Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Положення про порядок надання матеріальних допомог

Додаток 

до рішення сесії

Ходорівської міської ради

№2205 від 30.08.2022 року    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання допомог з  «Фонду  депутата» 

 Ходорівської  міської  ради

 

Положення про порядок надання матеріальних допомог малозабезпеченим мешканцям  громади  депутатами Ходорівської  міської  ради розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетного Кодексу України та нормативно-правових актів України, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022  “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII.

Дане положення визначає порядок надання депутатами Ходорівської  міської  ради матеріальних допомог малозабезпеченим мешканцям  громади, допомог та придбання матеріально-технічних ресурсів військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

 

1. Загальні положення

1.1. Матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям  громади  депутатами Ходорівської  міської ради (далі - допомога) може надаватись громадянам, які проживають на території Ходорівської  територіальної  громади.

1.2.Допомога надається малозабезпеченим громадянам (пенсіонерам, інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення. Така допомога може бути надана громадянам, які постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) або тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо).

1.3. Допомога та придбання матеріально-технічних ресурсів надається військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

2. Порядок забезпечення надання допомоги

 2.1. Загальна сума коштів для надання допомоги визначається щорічно міською радою при прийнятті міського бюджету або внесенні змін до нього.

2.2. Кожен депутат міської ради для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, виборцям, допомог військовим формуванням, особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період мають у своєму розпорядженні на рік кошти в сумі 10000грн (суми уточнюються кожного фінансового року). 

 

2.3.Допомога надається одному і тому ж громадянину один раз на рік.  При необхідності кілька депутатів мають право об’єднувати  свої суми одному заявнику. Загальна сума фінансової допомоги не може перевищувати  суми, яку  мають депутати у своєму розпорядженні відповідно до п 2.2 даного положення. Також депутати мають право об’єднувати кошти  для надання  допомог та придбання матеріально-технічних ресурсів   військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

2.4. Допомога може надаватись тільки на підставі письмової заяви громадянина до депутата Ходорівської  міської  ради з проханням про надання матеріальної допомоги та придбання матеріально-технічних ресурсів  особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон особовий рахунок для одержання коштів та причини звернення.

2.5. До заяви про виділення матеріальних допомог  додаються:

-             довідка про склад сім'ї (оригінал);

-             акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, в якому вказати його матеріальний стан та необхідність допомоги. Акт мас бути підписаний членами комісії (відповідної місцевої ради), які провели перевірку та завірений печаткою місцевої ради (оригінал);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або довідка з податкового органу про те що такий номер не присвоювався (копія);

- копія паспорту;

- довідка з медичного закладу про необхідність лікування (в разі потреби);

- працюючі громадяни надають довідку про розмір нарахованої заробітної плати за попередні шість місяців перед зверненням,  пенсіонери довідку із управління Пенсійного фонду про розмір пенсії,  особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості довідка про розмір допомоги по безробіттю,  безробітні - копію трудової книжки.

- довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.

2.7.Депутат міської ради подає письмове звернення (висновок) голові міської  ради про надання разової грошової допомоги громадянам, в якому вказує прізвище, ім'я, по батькові цих громадян, ідентифікаційний номер та суму допомоги кожному громадянину згідно додатку 1 та   допомоги і придбання матеріально-технічних ресурсів військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період згідно додатку 2.

2.8. Депутат (група депутатів) міської ради подає письмове звернення (висновок) голові міської  ради про необхідність надання допомоги, придбання матеріально-технічних ресурсів  військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

 

2.9. Відповідальність за використання коштів покласти на  депутата (групу депутатів) міської ради що  подає письмове звернення (висновок) голові міської  ради про необхідність надання допомоги, придбання матеріально-технічних ресурсів  військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

2.10.  Відділ внутрішньої політики та комунікації з громадою здійснює перевірку необхідних документів, поданих депутатом міської ради,  реєструє заяву депутата в  окремому журналі та надає для попереднього розгляду секретарю міської ради, який готує розпорядження в межах помісячного плану асигнувань, затвердженого для надання допомог.

2.11. Після прийняття розпорядження головою міської ради, розпорядження подається до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ходорівської міської ради, а  документи, які подані депутатом міської  ради передаються на зберігання секретарю    міської  ради.

 2.12.У випадках неприйняття рішення міської ради щодо визначення суми коштів для кожного депутата грошової допомоги громадянам або повного використання цієї суми, депутати ради повідомляють про це громадянам.

2.13. У випадку дострокового припинення повноважень депутата міської ради право на використання коштів, нерозподілених попереднім депутатом, переходить до депутата, який за рішенням міської виборчої комісії з виборів депутатів міської ради  визнаний депутатом міської ради;

2.14. Залишок невикористаних коштів станом на 15 грудня  поточного року може бути використаний за розпорядженням голови міської ради для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям населення громади.

 

 3. Механізм одержання допомоги.

3.1.Фінансування видатків на виплату матеріальних допомог, допомог та придбання матеріально-технічних ресурсів  військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період проводиться з міського  бюджету через бухгалтерію  Ходорівської  міської  ради за розпорядженням голови Ходорівської  міської ради після відповідного подання депутата міської ради. Кошти скеровуються для категорій громадян вказаних в розділі І  даного Положення.

3.2. Бухгалтерія  Ходорівської  міської  ради  здійснює виплати через поштові відділення зв’язку або карткові рахунки банківських установ та відповідно до укладених угод на придбання матеріально-технічних ресурсів  військовим формуванням або особам, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період.

4.Заключні положення

4.1.  Контроль за використанням коштів «Фонду депутата» міської ради здійснює постійна комісія міської  ради з питань бюджету,  фінансової  та  інвестиційної політики. 

Секретар ради                                                                                           Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 

 

                       

    Додаток 1 до Положення

  

Д Е П У ТА Т

Ходорівської  міської   ради

«___» __________ 20____ року

 

письмове звернення (В И С Н О В О К)

Розглянувши матеріали, представлені громадянином /громадянкою/ _______________________________________________________________ жителем/жителькою __________________________приймаю  рішення  про надання адресної грошової допомоги _________________________________________ з фонду депутата міської ради в сумі _________  грн.. з метою_________________________________

Додатки на ________ арк.

Депутат міської  ради                          /прізвище, ім’я, по – батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток 2 до Положення

  

Д Е П У ТА Т

Ходорівської  міської   ради

«___» __________ 20____ року

 

письмове звернення (В И С Н О В О К)

Розглянувши матеріали, представлені громадянином /громадянкою/, військовим формуванням _______________________________________________________________ про

виділення допомог та придбання матеріально-технічних ресурсів _______________________________________________________________________________

(назва військових формувань або особи, які залучаються для комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань та добровільних формувань територіальної громади на особливий період)

 

приймаю  рішення  про надання адресної грошової допомоги  з фонду депутата міської ради в сумі _________  грн. з метою_____________________________________________

 

 

Додатки на ________ арк.

Депутат міської  ради                          /прізвище, ім’я, по – батькові

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення міської ради

№ 41 від 22.12.2020 року    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання матеріальних допомог

малозабезпеченим мешканцям  громади з  «Фонду  депутата» 

 Ходорівської  міської  ради

 

Положення про порядок надання матеріальних допомог малозабезпеченим мешканцям  громади  депутатами Ходорівської  міської  ради розроблене відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетного Кодексу України та нормативно-правових актів України.

Дане положення визначає порядок надання матеріальних допомог малозабезпеченим мешканцям  громади  депутатами Ходорівської  міської  ради.

1. Загальні положення

1.1. Матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям  громади  депутатами Ходорівської  міської ради (далі - допомога) може надаватись громадянам, які проживають на території Ходорівської  територіальної  громади.

1.2.Допомога надається малозабезпеченим громадянам (пенсіонерам, інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення. Така допомога може бути надана громадянам, які постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) або тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо).

2. Порядок забезпечення надання допомоги

 

2.1. Загальна сума коштів для надання допомоги визначається щорічно міською радою при прийнятті міського бюджету або внесенні змін до нього.

2.2. Кожен депутат міської ради для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, виборцям мають у своєму розпорядженні на рік кошти в сумі 10000грн (суми уточнюються кожного фінансового року). 

2.3.Допомога надається одному і тому ж громадянину один раз на рік.  При необхідності кілька депутатів мають право об’єднувати  свої суми одному заявнику.

2.4. У разі необхідності надання більшої суми  коштів громадянину рішення приймає виконком  Ходорівської  міської ради.

2.5. Допомога може надаватись тільки на підставі письмової заяви громадянина до депутата Ходорівської  міської  ради ради з проханням про надання матеріальної допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон особовий рахунок для одержання коштів та причини звернення.

2.6. До заяви додаються:

-             довідка про склад сім'ї (оригінал);

-             акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, в якому вказати його матеріальний стан та необхідність допомоги. Акт мас бути підписаний членами комісії (відповідної місцевої ради), які провели перевірку та завірений печаткою місцевої ради (оригінал);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або довідка з податкового органу про те що такий номер не присвоювався (копія);

- копія паспорту;

- довідка з медичного закладу про необхідність лікування (в разі потреби);

- працюючі громадяни надають довідку про розмір нарахованої заробітної плати за попередні шість місяців перед зверненням,  пенсіонери довідку із управління Пенсійного фонду про розмір пенсії,  особи, які перебувають на обліку у центрі зайнятості довідка про розмір допомоги по безробіттю,  безробітні - копію трудової книжки.

- довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.

2.7.Депутат міської ради подає письмове звернення (висновок) голові міської  ради про надання разової грошової допомоги громадянам, в якому вказує прізвище, ім'я, по батькові цих громадян, ідентифікаційний номер та суму допомоги кожному громадянину згідно додатку.

2.8.  Відповідальним працівником  виконавчого комітету міської ради здійснює перевірку та комплектацію необхідних документів поданих депутатом міської ради для отримання громадянами матеріальної допомоги відповідно до п. 2.4. даного Положення. Після цього повний комплект документів реєструється в окремому журналі та надається для попереднього розгляду керуючому справами міської ради, який доручає підготувати проект розпорядження в межах помісячного плану асигнувань, затвердженого для надання матеріальних допомог.

2.9.Після прийняття розпорядження головою міської ради, а в разі його відсутності – заступником голови, розпорядження подається в бухгалтерію  Ходорівської  міської  ради, а  документи, які подані депутатом міської  ради передаються на зберігання керуючому  справами  виконавчого  комітету  Ходорівської  міської  ради.

 2.10.У випадках неприйняття рішення міської ради щодо визначення суми коштів для кожного депутата грошової допомоги громадянам або повного використання цієї суми, депутати ради повідомляють про це громадянам.

2.11. У випадку дострокового припинення повноважень депутата міської ради право на використання коштів, нерозподілених попереднім депутатом, переходить до депутата, який за рішенням міської виборчої комісії з виборів депутатів міської ради  визнаний депутатом міської ради;

2.12. Залишок невикористаних коштів станом на 15 грудня  поточного року може бути використаний за розпорядженням голови міської ради для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям населення громади.

2.13 Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям  громади не можуть використовуватися для іншої мети.

 

3. Механізм одержання допомоги.

3.1.Фінансування видатків на виплату матеріальних допомог проводиться з міського  бюджету через бухгалтерію  Ходорівської  міської  ради за розпорядженням голови Ходорівської  міської ради після відповідного подання депутата міської ради. Кошти скеровуються на виділення матеріальної допомоги окремим категоріям громадян вказаних в п.п.1.3. даного Положення.

3.2. Бухгалтерія  Ходорівської  міської  ради  здійснює виплати через поштові відділення зв’язку або карткові рахунки банківських установ.

4.Заключні положення

4.1.  Контроль за використанням коштів «фонду депутата» міської ради здійснює постійна комісія міської  ради з питань з питань бюджету,  фінансової  та  інвестиційної політики.

                                

Додаток до Положення

 

 

Д Е П У ТА Т

 

Ходорівської  міської   ради

 

«___» __________ 20____ року

 

письмове звернення (В И С Н О В О К)

Розглянувши матеріали, представлені громадянином /громадянкою/ _______________________________________________________________ жителем/жителькою __________________________приймаю  рішення  про надання адресної грошової допомоги _________________________________________ з фонду депутата міської ради в сумі _________  грн.. з метою_________________________________

Додатки на ________ арк.

Депутат міської  ради                          /прізвище, ім’я, по - батькові

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь