Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Про затвердження Положення про Службу у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради

            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення XI сесії VIII  скликання

                                                               Ходорівської міської ради

                                                               30.08.2022 року № 2209

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей виконавчого комітету

Ходорівської міської ради

І . Загальні положення

1.1 Служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради (далі - служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ходорівської міської ради, утворюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Ходорівської міської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Ходорівської міської ради.

1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради.

Скорочена назва: СуСД Ходорівської міської ради.

1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Ходорівській міській раді та міському голові.

1.6 Юридична адреса служби: 81750, Львівська область, м.Ходорів, вул. Грушевського, 38.

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.8 Служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради здійснює свою діяльність на принципах:

 1) законності;

 2) застосування переважно методів виховання  і  переконання,  що передбачають  вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;

 3) гласності,  тобто систематичного інформування про стан справ
щодо   захисту  прав  дітей,  правопорушень  серед  дітей;

 4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили
правопорушення  і  до  яких  застосовувалися заходи індивідуальної
профілактики;

 5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого
поводження з ними.

  ІІ. Основні завдання

 2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

    ІІІ.Функції

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) прийом громадян з питань,що стосуються соціального захисту дітей;

2надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;

3) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

5) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють,зокрема:

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей;

рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради об’єднаної територіальної громади, рішення про її вибуття з такого закладу;

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї ;

6) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини,позбавленої батьківського піклування, його зміни;

7) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

8) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

9) підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей;

10) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ходорівської міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;

11)  вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України із дотриманням пріоритету сімейного виховання (усиновлення, опіка, піклування, влаштування у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), у тому числі:

підготовка та видання висновків про можливість бути усиновлювачами особам, які бажають усиновити дитину;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, влаштування їх до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

12) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

13) ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі (ЄІАС «Діти»);

14) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають ;

15) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сімєю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту ;

16) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

17) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

18) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органів опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

19) підготовка висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України;

20) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого органу міської, районної у місті ради як органу опіки та піклування;

21) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188-50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

22) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

23) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

24) здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІV. Права

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ходорівської міської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів  чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви з питань, що належать до її компетенції;

5) розробляти   і   реалізувати   власні  та  підтримувати громадські   проекти   програм  соціального  спрямування  з  метою забезпечення та  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,   запобігання   вчиненню  ними  правопорушень;

6) порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності  згідно  із  законом фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей;

7) відвідувати  дітей,  які  опинилися  у складних життєвих умовах,  перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх    проживання,    навчання,    роботи,   проводити   відповідну профілактичну  роботу;

8) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції;

11) проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів з метою контролю за цільовим витрачанням аліментів

12) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи  розпорядженням міського голови.

5.3. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Ходорівської міської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Ходорівської міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

5.6. Штатний розпис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

VІ. Зміни та доповнення до положення

1.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Ходорівської міської ради.

2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства

3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

4. Рішення Ходорівської міської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

 

Секретар ради                                                                         Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

         Рішення XXXIV сесії

                                             VIII-го скликання

                                             Ходорівської міської ради

                                             від 12.12.2019 р. №3218

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей виконавчого комітету

Ходорівської міської ради

 

І . Загальні положення

1.1 Служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради (далі - служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Ходорівської міської ради, утворюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Ходорівської міської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Ходорівської міської ради.

1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради.

Скорочена назва: СуСД Ходорівської міської ради.

1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна міському голові.

1.6 Юридична адреса служби: 81750, Львівська область, м.Ходорів, вул. Грушевського, 38.

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.8 Служба у справах дітей виконавчого комітету Ходорівської міської ради здійснює свою діяльність на принципах:
 1) законності;
 2) застосування переважно методів виховання  і  переконання,  що передбачають  вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;
 3) гласності,  тобто систематичного інформування про стан справ 

щодо   захисту  прав  дітей,  правопорушень  серед  дітей;
 4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили 

правопорушення  і  до  яких  застосовувалися заходи індивідуальної 

профілактики;
 5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого 

поводження з ними.

 

 

                                     ІІ. Основні завдання

                               

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

                                                        ІІІ.Функції

 

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) прийом громадян з питань,що стосуються соціального захисту дітей;

2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;

3) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

5) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють,зокрема:

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей;

рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради об’єднаної територіальної громади, рішення про її вибуття з такого закладу;

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї ;

6) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини,позбавленої батьківського піклування, його зміни;

7) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

9) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

10) забезпечує проведення заходів щодо збору та подання до служби у справах дітей райдержадміністрації документів, які :

- підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дитини відповідно до вимог п.п.5, 6, 9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905, для розв’язання питання взяття дитини на місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені;

- необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї (відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565), дитячого будинку сімейного типу ( відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564), сім’ї патронатного вихователя (відповідного до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування ,перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №148)

11) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ходорівської міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;

12) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

13) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають ;

14) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сімєю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту ;

15) підготовку рішень виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини;

16) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

17) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

18) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

19) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

20) здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІV. Права та обов’язки

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ходорівської міської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів  чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви з питань, що належать до її компетенції;

5) розробляти   і   реалізувати   власні  та  підтримувати громадські   проекти   програм  соціального  спрямування  з  метою забезпечення та  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,   запобігання   вчиненню  ними  правопорушень;

6) порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності  згідно  із  законом фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей;

7) відвідувати  дітей,  які  опинилися  у складних життєвих умовах,  перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх    проживання,    навчання,    роботи,   проводити   відповідну профілактичну  роботу;

8) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи  розпорядженням міського голови.

5.3. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Ходорівської міської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Ходорівської міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

5.6. Штатний розпис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

 

1.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Ходорівської міської ради.

2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства

3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

4. Рішення Ходорівської міської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень