A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15.03.2024 р. №3/54

Дата: 01.04.2024 15:59
Кількість переглядів: 61

 

                                                                                       

      Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ХОДОРІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 01 квітня  2024року № 3/67 

Про внесення змін  до  розпорядження міського  голови від 15.03.2024 р. №3/54 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції  у виконавчих органах Ходорівської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах  на 2024р. »

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Ходорівської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах на 2024 р. до  штатного розпису Ходорівської міської ради,

 

розпоряджаюсь:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15.03.2024р. №3/54 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції  у виконавчих органах Ходорівської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах на 2024р.», виклавши додаток до розпорядження у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Олег КОЦОВСЬКИЙ

Вик: Герич О.

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Ходорівської міської ради

від 01.04.2024 р. 3/67

 

План заходів

щодо запобігання  і виявлення корупції

у виконавчих органах Ходорівської міської ради,

комунальних підприємствах, установах, закладах на 2024 р.

 

п/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

1

Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

 

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2

Розглядати на апаратних нарадах питання про стан законодавства, про службу в органах місцевого самоврядування, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них

протягом року

Міський голова, начальники структурних підрозділів міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Забезпечити попередження посадових осіб міської ради, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функції місцевого самоврядування, про необхідність подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інші обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

 

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, керуюча справами (секретар)виконавчого комітету

4

Проінформувати депутатів місцевої ради, посадових осіб міської ради про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023р., шляхом її заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

 

Березень 2024р.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5

Забезпечення організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення голові ради відповідних пропозицій

 

Постійно

Посадові особи міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів

6

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення потенційного конфлікту інтересів

Постійно

Конкурсна комісія з організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

7

Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад у міській раді про спеціальні обмеження, встановлені Законом України « Про запобігання корупції»

 

Постійно

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

8.

Забезпечити ознайомлення під розпис претендентів на зайняття посад у міській раді  із законодавчо встановленими обмеженнями пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби

 

Постійно

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету

9

Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України « Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва, відповідно до законодавства щодо захисту викривачів

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10

Забезпечення організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України « Про запобігання корупції», розгляд повідомлень через такі  канали інформації

 

При потребі

Посадові особи міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів

11

Інформувати працівників ради про факти корупційних діянь та про застосування відповідних стягнень до порушників

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12

Надавати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень посадових осіб міської ради у разі отримання рішення суду

 

Постійно

Керівники структурних підрозділів міської ради

13

Забезпечувати оприлюднення та розміщення інформації на офіційному веб-сайті з метою прозорості і відкритості у роботі міської ради ( в порядку передбаченому Законом України « Про доступ до публічної інформації», крім інформації,  обмеження доступу до якої заборонено Законом)

 

Постійно

Секретар міської ради. начальник відділу внутрішньої політики та комунікації з громадою 

14

Здійснення аналізу проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та внесення  відповідних пропозицій щодо їх усунень

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

15

Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у посадових та службових осіб виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів сприяння його врегулювання

Постійно

Посадові особи міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів

16

Перевірка факту подання посадовими особами міської ради та звільненими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023р.

Протягом 5 робочих днів з дня, що є останнім для подання такої декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

17

Дотримання посадовими особами міської ради та її виконавчих органів загальних правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Постійно

Міський голова, керівники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів

18

Проведення службових перевірок, розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

 

У разі виявлення таких фактів

Керівники структурних підрозділів міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

19

Проведення роботи з організації навчання та роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог законів України з набранням  чинності та внесенням змін до нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

20

Повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку про виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій посадовими особами міської ради

Не пізніше наступного робочого дня з дня встановлення факту

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

21

Забезпечення всебічного розгляду звернення громадян щодо причетності працівників ОМС, а також комунальних підприємств, установ, організації та закладів, до вчинення корупційних правопорушень

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

22

Ведення на офіційному веб-сайті Ходорівської міської ради рубрики щодо запобігання та протидії корупції з підрубриками: нормативно-правова база, план заходів щодо запобігання корупції, інформаційно-аналітичні матеріали, тощо

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу  внутрішньої політики та комунікації з громадою 

23

Забезпечення прозорості здійснення тендерних процедур та розміщення на офіційному веб-сайті інформації, передбаченої нормативними актами з питань здійснення державних закупівель

Протягом року

Уповноважена особа з публічних закупівель, начальник відділу  внутрішньої політики та комунікації з громадою 

24

Відповідно до чинного законодавства забезпечити організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в міській раді

За потреби

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

25

Забезпечити моніторинг змін у антикорупційному законодавстві з метою підвищення обізнаності посадових осіб з такими змінами та неухильного керівництва ними у процесі  виконання своїх посадових обов’язків

Постійно

Керівник міської ради, керівники комунальних підприємств, установ та закладів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

26

Проведення аналізу та підготовка звіту про результати виконання заходів з запобігання та виявлення корупції на 2023р.

 

до 31.12.2024р.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

27

Розроблення та затвердження плану заходів щодо запобігання з виявлення корупції на 2025р.

до 31.12.2024р.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

План заходів щодо запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах Ходорівської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах на 2024р. підготовлено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

___________________________                                                                          Оксана ГЕРИЧ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь