Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Ходорівської міської територіальної громади

Дата: 29.06.2021 12:25
Кількість переглядів: 603

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Ходорівської

міської територіальної громади

 

       Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30, частини першої статті 52, частини шостої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частин другої, третьої статті 10, статті 15, пункту 6 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, пункту 5 статті 13 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг” від 03 грудня 2020 року №1060-ІХ, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку” із змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 р. за № 893/29023, рішень виконавчого комітету Ходорівської міської ради № 156 від 28.05.2021 року “Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку” та № 185 від 24.06.2021 року “Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Ходорівської міської територіальної громади”, з метою реалізації державної політики в сфері реформування житлово-комунального господарства, забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, здійснення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню громади, виконавчий комітет Ходорівської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Ходорівської міської територіальної громади, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками яких не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Ходорівської міської ради, юридична адреса: 81750, Україна, Львівська область, місто Ходорів, вулиця Грушевського,38.

 

2. Прізвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Голова конкурсної комісії Батирняк Анастасія Петрівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, тел. (239) 53-731,

e-mail: otg@hodorivska-gromada.gov.ua

 

    3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

    Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1м.кв. загальної площі багатоквартирного будинку – до 35 балів;

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів;

фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

 Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

 

    4. Вимоги до конкурсних пропозицій

4.1. Кількість учасників не обмежується.

4.2. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

Не може бути подано більше однієї пропозиції від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо подано більше однієї пропозиції від учасників де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

4.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

4.4. У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

4.5. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:

- повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу;

- контактні номери телефону учасника конкурсу;

- назва конкурсу - “КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ з призначення управителя багатоквартирного будинку”;

- дата та час проведення конкурсу (маркування на конверті: “Не розкривати до ___ (зазначається дата та час розкриття конверта з конкурсною пропозицією)”);

4.6. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

4.7. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.8. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4.9. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

4.10. Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій.

На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

5. Перелік документів, оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву у якій зазначають:     

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються:  

документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (для управителя - фізичної особи - підприємця);

розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний будинок (групи будинків). Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання будинку (групи будинків) (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

довідка довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою (приміщення, кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні тощо);

довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);

оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)  заборгованості з податків та обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання  пропозицій;

довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Учасник конкурсу має право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 

6. Дату огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитися 14.07.2021року та 15.07.2021року з 10.00 год. до 16.00 год. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше ніж за день до огляду.

 

7. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.06.2021 року становить 436323,42грн.

 

     8. Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

Невиконані зобов’язання відсутні.

 

9. Способи і місце отримання конкурсної документації

Місце отримання конкурсної документації: 81750, Львівська область, місто Ходорів, вул. Грушевського,38, виконавчий комітет Ходорівської міської ради.

Способи отримання конкурсної документації: конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3 (трьох) робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації (зразок заяви додається).

 

10. Розмір плати за участь у конкурсі

Не встановлено.

 

11. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

 до 17.00 год. 02.08.2021 року.

 

 

Голова конкурсної комісії                    Анастасія Батирняк

 

 

         Заява для отримання конкурсної документації

(ЗРАЗОК)

 

 

 

                

      Вих.  № ____ від _________

 

 

Виконавчий комітет

Ходорівської міської ради

81750, Львівська область,

м. Ходорів, вул. Грушевського, 38

 

      ____________________________________________________________________

        (повне найменування учасника конкурсу, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ-для юридичної особи/прізвище, ім’я,

          по батькові, місцезнаходження, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серію та номер паспорта-для ФОП)

має намір брати участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Ходорівської міської територіальної громади на умовах, визначених організатором конкурсу.

      Просимо надати конкурсну документацію  для участі в конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Ходорівської міської територіальної громади.

      Спосіб одержання конкурсної документації ___________________________ .

                  (особисто/представником/поштою)

      Про спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій ознайомлено.

 

 

           

    Посада керівника     __________________                      ______________________

                  МП (при наявності)                              (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь