Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Дата: 01.06.2021 15:24
Кількість переглядів: 1715

Фото без опису

Шановні жителі

Ходорівської міської територіальної громади!

 

Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 35-1 Закону України “Про відходи” власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та здійснюють оплату послугз поводження з побутовими відходами.

Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

    До джерел утворення побутових відходів стаття 1 вказаного Закону відносить об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

 

    На території Ходорівської міської територіальної громади вводиться в дію Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами визначеним на конкурсних засадах виконавцем послуг комунальним підприємством “Ходорівське управління комунального господарства”.

             

    З моменту набуття чинності Договору кожний власник домогосподарства повинен буде користуватись цією послугою без підписання окремого договору і оплачувати її повністю чи частково, скориставшись пільгами або оформивши субсидію.

 

    Відповіді на питання, що виникають з цього приводу можна отримати:

  • подзвонивши на номер телефону 0986408167;
  • надіславши своє питання нае-mail:hanna0410@ukr.net;
  • особисто звернувшись до КП “Ходорівське УКГ” за адресою:          Львівська область, місто Ходорів, вул. І. Гонти, 2.      

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

містоХодорів                                                                                     “        01    ”    червня         2021 року

Комунальне підприємство “Ходорівське управління комунального господарства” в особі директора Кравчук ГанниОлексіївни, щодіє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Ходорівської  міської ради від 22 грудня 2020року № 54 (далі – Виконавець), з однієї сторони,іфізична особа, яка є власником або наймачем, користувачем, у тому числі орендарем, квартири в багатоквартирному житловому будинку або житлового будинку приватного сектора населеного пункту Ходорівськоїміської територіальної громади(далі – Споживач), з другої сторони, разом далі – Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

 

1.1. Виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з твердими побутовими відходами(далі – послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором, на підставі рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради від 28 травня 2021 року № 155 “Про визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Ходорівської міської територіальної громади”, протоколу №1 засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Ходорівської міської територіальної громади від 06-13 травня 2021 року та відповідно до Правил благоустрою  населених пунктів Ходорівської об’єднаної територіальної громади, затверджених рішенням Ходорівської міської ради від 14 липня 2016 року № 86 “Про затвердження правил благоустрою  населених  пунктів Ходорівської об’єднаної  територіальної  громади”.

  1. Перелік послуг

 

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною та безконтейнерною схемою.

2.3.Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1куб.метрів, що належать Виконавцеві або Споживачеві.

2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою згідно затвердженого графіка.

2.5. Для вивезеннят твердих побутових відходів за контейнерною схемою Споживач зобов’язаний завантажит ивідходи у контейнери, а Виконавець – в спеціально обладнані транспортні засоби.

2.6. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний згідно з графіком виставити у місцях (біля житлового будинку, земельної ділянки тощо), погоджених з Виконавцем, закриті ємності з відходами (мішки, контейнери) місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

2.7. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

2.8. Виконавець вивозить тверді побутові відходи з 08.00 до 17.00 год.в літній період, з 08.00 до 17.00 год. в зимовий період.

2.9. Виконавець вивозить великогабаритні, ремонтні, рідкі відходи за заявкою Споживача.

  1. Вимоги до якостіпослуг

 

3.1. Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

4. Права та обов’язки Споживача

4.1. Споживачмає право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленному законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій  у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами  нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання Договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

4.2. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2  цього Договору; 

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) у разі потреби забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.

9) сприяти Виконавцеві в обладнанні контейнерних майданчиків, утримання їх у належному санітарному стані, забезпеченні освітленням в темний час доби;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів; установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням  унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

5. Права та обов’язки Виконавця

 

5.1. Виконавець має право:

1) у разі потреби вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків ;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

5.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача та інших осіб на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо);

6) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

7) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2 цього Договору;

8) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

10) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

11) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

12) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

13) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

6. Ціна та порядок оплати послуг

 

6.1. Згідно з рішенням виконавчого комітету Ходорівської міської ради від 28.05.2021 року № 155 тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів становить:

_107,95  гривень за 1 куб. метр в т. ч. ПДВ;

з розрахунку на 1 особу за місяць  --  12,59_  гривень.

6.2. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.3. Платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим або на умовах попередньої оплати.

6.4. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

6.5. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця:

UA453257960000026000300104662, ЄДРПОУ 34128664, МФО 325796,  ФЛ ОУ АТ “Ощадбанк’’.

 

6.6. У разі зміни вартості послуги її Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

 

6.7. У разі потреби Виконавець протягом 10 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг за період тимчасової відсутності Споживача та інших осіб на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує відсутність Споживача та інших осіб (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо) та повідомляє Споживачу про його результати.

6.8.За наявності пільг, передбачених законодавчими актами, Споживач подає Виконавцю письмову заяву та документи, якими підтверджується надання пільг. Пільги нараховуються з моменту подання зазначеної заяви. 

6.9. Споживач має право на одержання відшкодування витрат з оплати послуг. Для отримання субсидії Споживач звертається у відповідний відділ з питань соціального захисту населення.

  1. Відповідальність Сторін за порушення Договору

 

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1% відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 6.3 цього Договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі _0,1% відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

  1. Розв’язання спорів

 

8.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть вирішуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

  1. Форс-мажорні обставини

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.При несприятливих погодних умовах (туман, буревії, штормове попередження, ожеледь, снігові замети тощо), за яких забороняється чи обмежується рух транспортних засобів, термін виконання зобов’язань по цьому Договору подовжується на термін дії вищезазначених обставин.

  1. Порядок укладення, строк дії Договору та інші умови

 

10.1. ЦейДоговір є підставою для появипублічно-правовихвзаємовідносинВиконавця з усіма без виняткуСпоживачами, якіпідпадаютьпідцюкатегорію (згіднопреамбулицього Договору).

10.2. Цей Договір укладається з урахуванням вимог статей 205,  633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами та набуває чинності з «01»  червня  2021 року.

10.3. Якщо протягом 15 днів з дня опублікуванняцього Договору не буде письмових заперечень Споживача, він вважається укладеним.

10.4. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чиним законодавством.

10.5. Відповідно до частини другої статті 642 Цивільного Кодексу України оплата послуг Споживачемє прийняттям публічної пропозиції Виконавця про укладення цього Договору.

10.6. Для Споживачів, які у майбутньому мають намір користуватися послугами Виконавця можуть  подати письмову заяву про приєднання до цього Договору. До заяви додаються:

а) документ, що посвідчує особу Споживача та його  місце проживання за даною адресою;

б) довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

в) документ, що під тверджує право на пільги (за наявності).

У разі поданняСпоживачемвищезазначеної заяви Договірнабуваєчинності з датиподачітакої заяви.

10.7. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавецьсамостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Споживачашляхом їх оприлюднення.

10.8. У разі незгоди Споживача зі змінами, внесеними до Договору, такий Споживач має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Споживачем Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Споживача зі змінами, внесеними до Договору.

10.9. При внесені зміни до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про так ізміни на власному сайті, сайті органу місцевого самоврядування та/чив офіційних друкованих виданнях, що розповсюджуються на території його діяльності не менше ніж за 10 календарних днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором чи діючим законодавством встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Споживача про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що оприлюднена Виконавцем поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

10.10. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом оприлюднення оголошення про це не пізніше ніж за 15 календарних днів до такого припинення.

10.11. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому пунктом 10.10 Договору, Виконавець не звільняється відобов’язку надати послуги всім Споживачам, які вже підписали заяви-приєднання та внесли оплату за послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

10.12. Дія Договору припиняється уразі:

переходу права власності (користування)  на житлове приміщення до іншої особи;

смерті фізичної особи - Споживача;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця або визнання його банкрутом;

припинено функції Виконавця щодо надання послуг з поводження з побутовими відходамина певній території населеного пункту;

в інших випадках, передбачених чиним законодавством.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою Сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі порушення істотних умов Договору другою Стороною.

У разі розірвання Договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання Договору.

  1. Прикінцеві положення

 

11.1. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

 

11.2. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, здійснювати збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням послуг та в межах, визначених законодавством України.

11.3. Передача персональних даних третім особам може здійснюватися лише на підставах, визначених законодавством України.

11.4.Цей Договір є публічнимвідповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.5. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Споживача з усімаумовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договоруйому зрозумілі, Споживач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

11.6. Цей Договір розроблено відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України 10 грудня 2008 р. №1070 “Про затвердження Правил наданняпослуг з поводження з побутовими відходами”(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 318).

11.7 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.8. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його оприлюдненняна сайті Виконавця, офіційному веб-сайті Ходорівськоїміської територіальної громади та/чи опублікування в офіційних друкованих виданнях, що розповсюджуються на території діяльності Виконавця.

11.9. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережіІ нтернет на офіційному веб-сайті Ходорівської міської територіальної громади за посиланням:

https://hodorivska-gromada.gov.ua

12. РеквізитиВиконавця

Комунальнепідприємство “Ходорівськеуправліннякомунальногогосподарства”

            Юридична адреса:

       81750, Львівська область,     

містоХодорів,вул. І. Гонти, 2

E-mail:hanna0410@ukr.net, тел.0986408167

Банківські реквізити:

р/рUA453257960000026000300104662, ЄДРПОУ34128664, МФО325796,

ФЛОУАТ “Ощадбанк”,

ІПН № 341286613189,  Св. № 100302653

Директор

 __________________________  Г.О. Кравчук

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь