Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Погоджено ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ стічних вод до систем централізованого водовідведення території Ходорівської ОТГ

Дата: 04.07.2018 09:35
Кількість переглядів: 3091

Фото без описуНа засіданні виконкому Ходорівської міської ради погоджено проект рішення "Про затвердження ПРАВИЛ ПРИЙМАННЯ стічних вод до систем централізованого водовідведення території Ходорівської ОТГ". Пропонуємо для ознайомлення та розгляду  жителями громади.  Питання про затвердження правил буде розглядатися на черговому засіданні виконкому. Зауваження та пропозиціїприймаються в місячний термін (контактна особа Володимир Пришляк, директор ДП "Водоканал" , робочий телефон 53833).

Ходорівська міська рада

м. Ходорів, вул. Стуса 2, Львівської обл. 81750. тел. (239) 53-8-33

Дочірнє підпримство „ВОДОКАНАЛ”

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                   Рішення виконавчого комітету Ходорівської

                                                                   міської ради № _____від ___________2018р.                                                  

                                                                   Голова  Ходорівської міської  ради

                                                                    _______________ Коцовський О.Т.                  

 

                                                                  М.П.              

 

ПРАВИЛА  ПРИЙМАННЯ

стічних вод до систем централізованого водовідведення території Ходорівської ОТГ

 

(місцеві правила)

 

                            ЗМІСТ:

 

І. Загальні положення

 

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

 

ІІІ. Порядок оформлення приймання стічних вод

 

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

 

V. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

 

VІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

VІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

      VIIІ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем                                                                 централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

                                                  

Додатки.

 

ПРАВИЛА 
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення території Ходорівської ОТГ

 

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено з метою:

1) захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

2) запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

3) гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

4) гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

5)гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

     1.2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди м.Ходорова крім балансоутримувачів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного

та/або не побутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води технологічного та/або не побутового походження.

1.3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення ;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил ;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

      1.4. Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі систем водовідведення та очищення стічних вод, підвищення безпеки експлуатації таких систем,забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод та є обов’язковими для виробників та споживачів.

1.5. Виробники встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

1.7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

       1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробників, у випадку їх відсутності місце скиду таких стічних вод обумовлюється у договорі.

      Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами .

       1.9. Для усіх споживачів, що скидають стічні води в систему централізованого водовідведення, встановлюються єдині нормативи допустимих концентрації забруднюючих речовин.

       1.10. Встановлення кожному конкретному споживачу режиму та нормативів ДК забруднюючих речовин у міську каналізацію, а також надання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим належить виробнику.

       1.11. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

 

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

 

2.1. Виробники :

2.1.1 забезпечують приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

       2.1.2. встановлюють кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод у систему  централізованого водовідведення території Ходорівської ОТГ з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи, на підставі та у поряду, встановленому цими Правилами;

2.1.3.здійснюють обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагають від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил , в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

        За результатами обстежень складають Акт, який підписується уповноваженими представниками виробника і споживача. У разі відмови представника споживача від підписання Акта представники виробника роблять відповідний запис про відмову в Акті та один його примірник надсилають споживачу протягом п’яти робочих днів з дня складання. Такий Акт вважається чинним, а припис у ньому, за наявності, обов’язковий до виконання споживачем у встановлені у приписі терміни;

2.1.4. контролюють якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

2.1.5.вибірково контролюють ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагають їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

2.1.6.здійснюють раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений із споживачами заздалегідь відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються.

 Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами;

2.1.7.відключають споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.8.у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагають їх усунення в установлені виробником строки та вживають заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами ;

2.1.9.вимагають від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

        2.1.10.вимагають від споживачів розроблення та узгодження з виробником заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК;

        2.1.11.забезпечують систематичний контроль за роботою міських каналізаційних очисних споруд (далі – МКОС), якістю води водного об’єкта в контрольних пунктах. При погіршенні показників якості водного об'єкта в контрольному пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомляють Державну екологічну інспекцію у Львівській області з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення;

         2.1.12.при систематичному, зафіксованому три і більше разів оформленими результатами аналізів відібраних проб стічних вод на об’єкті споживача, скиданні стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин виробник має право вимагати від споживача, який скидає такі стічні води технологічного походження, будівництва КОС або реконструкції ЛОС та укладення з виробником договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

2.2. Споживачі:

2.2.1.дотримуються вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагають від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2.2.2.здійснюють систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надають виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

2.2.3.виконують на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

2.2.4.у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляють виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримують у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносять відповідні зміни до договору;

2.2.5.укладають новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

2.2.6.надають працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

2.2.7.визначають не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

2.2.8.беруть участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

2.2.9. мають право перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником , в разі незгоди оскаржують їх.

       2.2.10.подають Акт про здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов'язана з послугами громадського харчування – не менше двох разів на рік. При засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, що призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, – негайно;

     2.2.11. своєчасно сплачують виставлені виробником рахунки за послуги з водопостачання і водовідведення та скид наднормативних забруднень;

    2.2.12. письмово повідомляють виробника про усунення порушень в терміни, встановлені в Актах;

    2.2.13. утримують контрольні колодязі споживача в належному стані, у разі необхідності огороджують їх та забезпечують до них доступ (очищують колодязі від снігу, льоду, сміття, не кладуть на них будівельні матеріали, не перекривають транспортними засобами, механізмами тощо);

     2.2.14.встановлюють перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру відповідно до ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

ІІІ. Порядок оформлення приймання стічних

       3.1.Приєднання споживачів до систем водовідведення території Ходорівської ОТГ.

       3.1.1.Приєднання споживачів до систем водовідведення території Ходорівської ОТГ здійснюється у встановленому законодавством порядку, в тому числі з урахуванням Правил користування.

       3.1.2.Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод до міських систем водовідведення від таких об'єктів, що реконструюються та будуються, за наявності у споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи;

       3.1.3. При прийнятті виробником рішення про приймання стічних вод до міських систем водовідведення стосовно споживачів, які вже провадять свою діяльність, та для тих, об’єкти яких реконструюються або будуються, враховується:

        запровадження технологічних процесів, що дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

        обов’язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім споживачів, об’єкти яких скидають побутові стічні води);

        попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах;

        спільне попереднє очищення стічних вод цього об’єкта з стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох споживачів каналізаційних очисних спорудах;

        обробка осадів каналізаційних очисних споруд і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

        3.1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній споживач зобов’язаний письмово повідомити виробника про проведення цих робіт та терміни їх виконання. Одержати технічні умови, розробити та погодити з Водоканалом проектну документацію. Після закінчення робіт надати виробнику акт вводу в експлуатацію каналізаційних мереж та споруд об’єкта згідно з вимогами Державних будівельних норм.

        3.2. Вимоги до скиду стічних вод

        3.2.1. Споживач отримує у виробника вимогу до скидання стічних вод згідно з додатком 6 до цих Правил.

        3.2.2. Для отримання вимог до скиду стічних вод споживач звертається до виробника з такими документами:

         письмовий запит (у разі подовження вимог до скидання стічних вод – за один місяць до закінчення строку дії попередніх);

         генплан об’єкта споживача у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею за підписом уповноваженої особи споживача у двох примірниках;

         інформаційна довідка із зазначенням загальних відомостей про споживача;

         нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача;

         баланс водоспоживання та водовідведення об’єкта споживача;

         розшифровка стічних вод на об’єкті споживача;

         акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж споживача;

         дані про ЛОС та/або КОС на об’єкті споживача;

         перелік субабонентів;

         дані про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та їх вивезення;

         копію наказу про призначення відповідальних осіб із зазначенням номерів телефонів за наявності орендарів призначення відповідальної особи від них, для забезпечення присутності уповноважених представників при відборі проб та обстеженні;

         інші документи, пов’язані зі скиданням стічних вод споживача;

      3.2.3. Виробник в місячний строк з моменту отримання документів, передбачених пунктом 3. цих Правил, розглядає їх і видає вимоги до скиду стічних вод.

      3.2.4. Вимоги до скиду стічних вод видаються на рік.

      3.2.5. Якщо споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні, виконуються умови цих Правил, Актом обстеження об’єкта не встановлено протилежне вимоги до скиду стічних вод подовжуються на наступний термін. Споживач повинен звернутися до виробника із письмовим запитом про подовження вимог до скиду стічних вод за один місяць до закінчення строку їх дії.

      3.2.6. Для споживачів, у яких на балансі або в управлінні перебувають об’єкти житлового фонду чи об’єкти соціально-культурного призначення, за умови, що вони та, за наявності, їх орендарі не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, а також для об’єктів виробника оформлення вимоги до скиду стічних вод таких об’єктів не вимагається.

 

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

 

4.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

4.2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

4.2.1.містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

4.2.2.містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

4.2.3.містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4.2.4.містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

4.2.5.містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

4.2.6.містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

4.2.7. мати температуру вище 40-0 С ;

4.2.8.мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

4.2.9.мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

4.2.10. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

4.2.11.створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

4.2.12.унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

4.2.13.містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами та місцевими правилами приймання.

4.3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

4.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, або місцевих правил приймання за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил або місцевих правил приймання у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

        У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, та розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, та термін виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати 3років.

        При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації,зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

  4.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

        4.8. Кошти, одержані за приймання понаднормативне забруднених стічних вод у договірному порядку, скиду понад договірних об’ємів стічних вод до міської каналізації за порушення пунктів 4.2 -4.6.  розділу 4 цих Правил повністю залишаються у розпорядження виробника і використовуються для відновлення та підвищення ефективності роботи мереж і споруд каналізації, а також на відшкодування додаткових витрат виробника, пов’язаних з цими скидами.

        4.9. Плата за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин здійснюється споживачем відповідно до рахунків, виставлених виробником, і залишається у розпорядженні виробника для відшкодування збитків, викликаних цими скидами, на ремонт та поліпшення експлуатації мереж і споруд каналізації, а також на розвиток каналізаційного господарства території Ходорівської ОТГ.

 

 

 

V. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

5.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

       5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі приймають ДК відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС, наведених у додатку 4.

       5.3. При скиданні споживачем забруднюючих речовин, що не ввійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно з додатком 5, Правилами приймання стічних вод і зазначають їх у вимогах до скидання стічних вод.

5.4. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

де

ДКjbo

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

 

Cj

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м-3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до цих Правил);

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу);

 

 

-

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м-3); заліза загального - 2 (г/м-3); жирів - 30 (г/м-3); СПАР - 5 (г/м-3); хлоридів - додатково 50 (г/м-3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м-3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

5.5. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС населеного пункту, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

де

ДКjzl

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид:

 
частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту;

 

365

-

кількість днів у році;

 

gp

-

середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м-3/добу;

 

 

-

концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3);

 

 

-

коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 5 до цих Правил.

5.7. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

де

ДКjvm

-

ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

 

 

-

допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою

 

-

кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

 

 

-

кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу;

 

 

-

коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину,

де

 

-

вологість сирого осаду, %;

 

 

-

коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину,

де

 

-

вологість надлишкового активного мулу, %;

 

 

-

допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил;

 

 

-

коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил;

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу);

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу);

 

 

-

концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м-3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

VІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

6.1. Виробники та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У разі невиконання споживачами цих Правил  щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

6.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

6.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил або місцевих правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

 

де

 

-

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

 

 

-

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

 

 

-

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з 1-го споживача (тис. грн).

6.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

де

 

-

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

 

 

-

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

 

 

-

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

 

 

-

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

       Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому цими Правилами приймання.

        6.7. Споживач не має права скидати стічні води без одержання вимог до скиду стічних вод. За скидання стічних вод без вимог до скиду стічних вод або після закінчення строку їх дії споживач сплачує в п’ятикратному розмірі тарифу на послугу з водовідведення за весь період їх відсутності.

        6.8. При невиконанні споживачем умов Правил або умов Договору виробник має право (після письмового попередження за 7 діб) скасувати вимоги до скиду стічних вод в період їх дії, направивши споживачу відповідне письмове повідомлення.

         6.9. За встановлений факт порушення вимог пунктів 4.2-4.6 розділу 4 цих Правил застосовується коефіцієнт кратності КК=5.

         6.10. При виявленні перевищення встановлених ДК забруднюючих речовин або інших порушень цих Правил виробник має право в установленому порядку пред'являти споживачам відповідні рахунки.

         6.11. При виявленні порушень цих Правил і для вжиття відповідних заходів виробник має право передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно споживачів, якими ці порушення були допущені.

 

VІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

 

7.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені цими Правилами , надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичн


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь