Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення Ходорівської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Ходорівської міської ради»

Дата: 15.05.2018 10:12
Кількість переглядів: 937

Фото без опису

     Ходорівська міська рада повідомляє, що відповідно до  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, на офіційному веб-сайті Ходорівської міської ради розміщено проект регуляторного акту – проект рішення  Ходорівської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Ходорівської міської ради»

  Пропозиції та зауваження щодо проекту направляти до виконкому  Ходорівської міської ради  впродовж місяця  з дня оприлюднення за адресою: 81750 Львівська область Жидачівський район, м. Ходорів, вул.Грушевського,38,                                   електронна адреса: e-mail:сhodoriw@ukr.net

 

 

                Україна                    

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХІV сесія VІІІ-го скликання

РІШЕННЯ №

від                         2018 року

   м.Ходорів

 

Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Ходорівської міської ради

Керуючись п. 34 ч.1 ст. 26,  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 127,128 Земельного кодексу України, Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» беручи до уваги висновок депутатської комісії, міська рада

  

                                                                   ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки землі на території Ходорівської міської ради»  (додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  регулювання земельних відносин, екології, архітектури та адміністративно – територіального устрою (О. Ревер).

 

 

       Міський голова                                                                          Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

Затверджено рішенням Ходорівської міської ради                        від  26.04.2018р №____

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

в сфері оцінки земель

Загальні положення

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі - суб’єкти оціночної
діяльності) відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування а Україні».

        Положення розроблено з метою забезпечення неупередженості у відборі суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

        Підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення сесії Ходорівської міської ради.

      Замовником виступає виконавчий комітет Ходорівської міської ради.  

 

       2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

об'єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів на території Ходорівської міської ради з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо них правами;

Суб'єкти оціночної діяльності:

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо терміну, вартості та якості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право на проведення робіт з експертної оцінки землі.

 1.  Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
  конкурсною комісією (далі - комісія), склад якої затверджується рішенням сесії Ходорівської міської ради.

          Комісія утворюється у складі 7 (семи) осіб з числа працівників апарату виконавчого комітету Ходорівської міської ради.

         4. Очолює конкурсну комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
повноважень:

 • скликає засідання комісії;
 • головує на засіданнях комісії;
 • видає доручення, обов’язкові для членів комісії;
 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.

На період довготривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки, тощо) їх повноваження надається заступнику комісії, у разі відсутності заступника комісії (через хворобу, у разі відпустки, тощо) їх повноваження надається секретарю комісії.

5. Секретар комісії:

 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • оформляє протоколи засідань комісії.

6. До повноважень комісії належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • визначення переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також прийняття рішень стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності вимог цього Положення та чинного законодавства;
 • повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;
 • розгляд та оцінка пропозицій учасників конкурсу;
 • визначення переможця конкурсу;
 • повідомлення учасників конкурсу про результати проведеного конкурсу.

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до закону України «Про оцінку земель» та  діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 Підготовка до проведення конкурсу 

8. Конкурсна комісія Ходорівської міської ради у випадку потреби конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу, виникнення якої передбачене діючим законодавством, оголошує про проведення конкурсу та готує інформацію про  проведення конкурсу, що має містити:

 •  дату, час і місце проведення конкурсу;
 • відомості про земельну ділянку - об’єкт оцінки, а саме: площа земельної ділянки, кадастровий номер, цільове призначення земельної ділянки, адреса земельної ділянки, тощо;
 • кінцевий термін подання документів;
 • термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);
 • перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд комісії;
 • кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки землі);
 • місцезнаходження комісії, контактні телефони;
 • інші необхідні відомості.
 1. Інформація про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті Ходорівської міської ради.
  Інформацію може бути опубліковано додатково в засобах масової
  інформації.

 

 1. Для участі в конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель конкурсну документацію, яка
  складається із заяви та підтвердних документів, які подаються в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель».
 1. До підтверджуючих документів належать:
 • заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента (для юридичної особи);
 • копія паспорта (для фізичної особи);
 • нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
 • письмову згоду на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку землі;
 • нотаріально посвідчену копію ліцензії на виконання експертної оцінки землі або кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника;

 

Конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки та кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок розроблених за 24 останніх місяців (подаються у запечатаному конверті);

 • копія витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним).

Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до комісії не пізніше ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу.

11. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох
  третин
  її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як
  двох претендентів.
 2. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії в день проведення конкурсу.

           Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

запропонована учасником конкурсу найменша вартість виконання робіт порівняно із вартістю виконання робіт, яка запропонована іншими претендентами конкурсу;

запропонований термін проведення робіт з оцінки (у календарних днях);

кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок розроблених за 24 останніх місяців;

досвід учасника конкурсу з проведення експертної грошової оцінки землі.

18. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

     У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

     За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки землі або призначити повторний конкурс.

     Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від загальної кількості присутніх членів комісії та оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

Протокол комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок і затверджується сесією Ходорівської міської ради.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. У разі наявності одного учасника конкурсу або якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.
 3. У термін до п'яти робочих днів після проведення конкурсу секретар конкурсної комісії інформує учасників конкурсу про результати конкурсу.
 4. Інформація про результати конкурсу публікується на офіційному сайті Ходорівської міської ради. Також інформацію може бути опубліковано додатково в засобах масової інформації.
 5. Договір на проведення експертної грошової оцінки укладається Ходорівською міською радою з переможцем конкурсу окремо на кожну земельну ділянку не пізніше 20-ти денного терміну з дня засідання комісії.
 6. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подається на розгляд та затвердження сесією Ходорівської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                      Олег Коцовський

 

 

Склад

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Ходорівської міської ради

 

 

                                                       Голова комісії:                      Гавінська Марія Дмитрівна- секретар міської ради

 

                                                       Заступник голови комісії:  Батирняк Анастасія Петрівна- заступник міського голови;

 

Секретар комісії :                Лаб'як Олена Іванівна – начальник відділу земельних ресурсів                                                      виконавчого комітету міської ради

 

Члени комісії:                       Закорчемний Ігор Богданович- начальник юридичного відділу  міської ради;

 

Ревер Оксана Романівна -  голова постійної депутатської  комісії з  питань регулювання земельних відносин, екології, архітектури та  адміністративно-територіального устрою;

 

     Спеціаліст, який закріплений за територією  на   якій  відбувається конкурс.

 

     Староста старостинського округу на території якого проводиться експертна оцінка землі.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                           Марія  ГАВІНСЬКА

 

 

 

Додаток 1 до Положення

Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

До конкурсної комісії Ходорівської міської ради

 з відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею_______га, яка розташована за адресою:___________________________________

Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                            (найменування юридичної або ПІП фізичної особи-підприємця)

 Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________,(П.І.Б., посада)

який діє на підставі __________________________________________________________________________ (назва установчого документа

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________

 Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об’єкту, його місцерозташування та площа)

 «___» ___________ 201_ р.                                                                ______________(підпис керівника)

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Додаток 2 до Положення

Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

Відомість підсумків голосування 

Об’єкт оцінки ___________________________________________________

________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

№ п/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

«за»

«проти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________                                                                                           ________________

                                                                                                                                 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

проекту рішення Ходорівської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель»

 

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

 

З метою належної реалізації вимог Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015р. Ходорівською міською радою розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів господарювання, які будуть залучатись до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Ходорівської міської ради. З огляду на зазначене є потреба в прийнятті Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель.

2.Цілі регуляторного акту

Цілями розробленого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель є приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів оцінку землі, а також удосконалення порядку залучення до цього процесу суб'єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень міської ради як власника майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, які визначені у статтях 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі при здійсненні делегованих повноважень.

Підготовка Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей – визначення суб'єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

 

4.Механізм реалізації мети

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

- визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

- встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки землі;

- визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка виконання його вимог

Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, дозволить у відповідності до чинних нормативно-правових актів забезпечити оцінку земельних ділянок та оптимізувати процедуру обрання суб'єктів оціночної діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення

запропонованого регуляторного акта

 

Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель сприятиме вдосконаленню процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки землі.

 

7.Обґрунтування запропонованого терміну дії

регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до Положення вноситимуться у разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8.Визначення показників результативності

регуляторного акта

 

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, сприятиме оптимізації процедури обрання суб'єктів оціночної діяльності, вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до чинного законодавства з питань оцінки земельних ділянок та діяльності суб'єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом проведення аналізу:

- кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

- кількість суб'єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення незалежної оцінки земельних ділянок.

 

9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності здійснюватиметься виконавчим комітетом Ходорівської міської ради на підставі статистичних даних, отриманих від конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Базове відстеження буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта, оскільки для визначення показників результативності будуть використовуватись статистичні дані.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Олег Коцовський                                 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень