Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району Львівської області на 2025рік»

Дата: 14.05.2024 16:56
Кількість переглядів: 38

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Ходорівської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік»

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік».

Регуляторний орган: Ходорівська міська територіальна громада.

Розробник: відділ земельних ресурсів та юридичний відділ виконавчого комітету Ходорівської міської ради.

 

І.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

 

      Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об’єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до місцевого бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

      Згідно п.12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України встановлено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

      Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового кодексу України, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, Ходорівська міська територіальна громада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

      Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету, та відповідно до діючого законодавства є джерелом формування загального фонду бюджету  територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрою громади, виконання програм нашої громади.

       Виходячи з вищенаведеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпеченням дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм, міська рада повинна прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік».

         Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування,

        Важливість проблеми при затвердженні ставок податку за землю полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від  сплати земельного податку, коштом якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізуються інші соціальні програми.  

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так / ні

Громадяни

 так

Держава

 так

Суб'єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки прийняття рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у порядку, визначеному Подватковим кодексом України, належить до повноважень місцевої ради.

ІІ. Цілі регулювання

 

        Основною метою розробки проекту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік» є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Ходорівської міської територіальної громади.

 

Цілями регулювання є:

 • безумовне виконання норм чинного законодавства;
 • встановлення місцевих податків і зборів;
 • своєчасне наповнення дохідної частини міського бюджету для розв’язання проблем громади;
 • забезпечення відкритості та прозорості дій Ходорівської міської ради в питанні встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Ходорівської міської територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

 

 Не виносити на розгляд сесії міської ради  та не приймати рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

Не прийняття регуляторного акту, що встановлює місцеві податки та збори на 2025 рік, відповідно до п.12.3.5. ст.12  Податкового Кодексу України, у разі не встановлення органами місцевого самоврядування податків і зборів, такі податки та збори сплачується платниками згідно з попередніми рішеннями. Таким чином надходження до міського бюджету від податку будуть менше запланованих. Негативний вплив буде завдано громаді міської ради, оскільки зменшаться надходження до бюджету. Також не виконання вимог п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Альтернатива 2.

 

Прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік» у запропонованому вигляді.

Прийняття цього рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку за землю на території територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить єдиний підхід до встановлення органами місцевого самоврядування ставок та пільг щодо земельного податку, а також фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування що дозволить профінансувати заплановані видатки.

 

        За таких обставин, перевага віддана другому способу (Альтернатива 2), оскільки це є виконанням вимог чинного законодавства у сфері оподаткування, відповідає його вимогам та забезпечує досягнення вищезазначеної мети.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

вигоди

витрати

Альтернатива 1

відсутні

Втрати місцевого бюджету за рахунок сплати платниками податків і зборів, згідно з попередніми рішеннями.

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання

вимог діючого законодавства, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної громади від сплати податку за землю.

3. Створить сприятливі фінансові можливості міської ради для задоволення соціальних та інших потреб громади.

відсутні

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернативи

вигоди

витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів сплачується платниками згідно з попередніми рішеннями.

Витрати пов’язані лише з платою за землю.

Альтернатива 2

 

 1. Сплата місцевих податків і зборів за встановленими ставками та встановлення пільг по сплаті податків.
 2. Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.
 3. Створення сприятливих фінансових можливостей для:

- вирішення соціально - економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету.

- вирішення більшої кількості соціальних потреб за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету.

1.Сплата податків і зборів за встановленими ставками.

2. Затрати часу для вивчення Положення про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік».

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

 

22

12

35

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2,86%

 

62.86%

34,28%

100%

 

 

Вид альтернативи

 

вигоди

 

витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів сплачується платниками згідно з попередніми рішеннями.

Витрати пов’язані тільки із земельного податку за землю.

Альтернатива 2

Сплата податку за землю за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Сплата податків за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік».

 

 

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті                   (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною оскільки податок за землю буде сплачуватися платниками згідно з попередніми рішеннями.

Альтернатива 2

цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справлян6ня та сплати податку за землю на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернати у рейтингу

Альтернатива 1

Наповнення

місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально – економічний розвиток.

Сплата податків і зборів за землю суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами за обґрунтованими ставками.

сплата податків і зборів

за запропонованими

ставками.

Наповнення

місцевого бюджету ,

збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 2

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних потреб територіальної громади.

Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Додаткове наповнення міського бюджету. Надмірне навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності, можливе скорочення кількості суб’єктів підприємницької діяльності.

 

рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка розвитку зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

 

У разі не прийняття регуляторного акта сплати податків і зборів  справлятиметься виходячи з норм Податкового Кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному - це спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Зміни до чинного законодавства : Податкового кодексу України
 • Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

1.Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників податків не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників податку.

 

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України
 • Бюджетного кодексу України;
 •  Земельного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо). Виникнення податкового боргу про причині несплати податку за землю.

 

Таким чином, найбільшим оптимальним альтернативним способом  обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно огбгрунтованих ставок податків і зборів, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.   

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. Запропоновані механізми регуляторного акта за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

       Розробка проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік» та актів регуляторного впливу до нього.

       Оприлюднення проекту разом з актом регуляторного впливу та отримання пропозицій і зауважень.

        Прийняття рішення на засідання сесії Ходорівської міської ради.

        Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

        Проведення заходів і відстеження результативності прийнятого рішення.

      За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод суб’єктів підприємницької діяльності, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволити забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, а його застосування буде ефективним для вирішення проблеми зазначеної у розділі першому цього регуляторного акту.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлено нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку за землю не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту, що співвідноситься з цілями його прийняття (один рік з 01.01.2025року по 31.12.2025року).

       Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок орендної плати що справляються установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

  - розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;

 - суб’єкти господарювання на яких поширюється дія акта.

 - розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та або фізичних осіб, пов’язаними з використаннями вимог акту.

 - рівень проінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозовані показники результативності   

№ п/п

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік»

1

Очікувані надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку (орієнтовно)

7 827 438,04грн

2

Кількість суб’єктів господарювання та або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта

35

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, год на 1 суб'єкта

2год

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту.

7 827 438,04грн

5

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта; оприлюднені повідомлення, проект рішення регуляторного акта  на офіційному сайті Ходорівської міської ради.

 

високий

 

 

XII. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності.

 

 1. Механізм реалізації мети

 

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень міських рад належить прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік»

        Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення сесією Ходорівської міської ради.

        Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік»

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

 

        Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

        Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

        Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
 • орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Ходорівської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

        Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

        Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти міської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до міського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

Відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих

місцевих податків та зборів.

-  пільги для фізичних та юридичних осіб надані  на підставі Податкового кодексу україни.

Відсутні

 

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

       Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

 1.  Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

 

        Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету громади зі сплати земельного податку.

         

 

Начальник відділу земельних ресурсів                                         Олена Лаб'як

Начальник юридичного відділу                                                      Ірина Партика

 

 

 

         Додаток 3

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____сесії VIII скликання

                                                                                                   від _________ 2024р. № _________

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

 

Пільги  встановлюються  та вводяться в дію з 01 січня 2025року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади

4600000000

 

 

UA46100000000023056

 

UA46100270010016817

UA 46100270020086215

UA46100270030054843

UA46100270040070463

UA46100270050074101

UA46100270060093556

UA46100270070028132

UA46100270080074788

UA46100270090095997

UA46100270100074341

UA46100270110019663

UA46100270120071213

UA46100270130027811

UA46100270150054118

UA46100270160045043

UA46100270170022005

UA46100270180057837

UA46100270190026970

UA46100270200075312

UA46100270210022017

UA46100270220048449

UA46100270230045728

UA46100270240072852

UA46100270250055024

UA46100270260056718

UA46100270270033640

UA46100270290033613

UA46100270300064285

UA46100270310066232

UA46100270320076631

UA46100270330094228

UA46100270340018104

UA46100270350063710

UA46100270360038646

UA46100270370094681

UA46100270380095794

UA46100270390036805

UA46100270400086019

UA46100270410062593

UA46100270420016243

UA46100270430023507

UA46100270440021968

UA46100270140080841

UA46100270280050455

Ходорівська міська територіальна громада Львівської області

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

інваліди першої і другої групи

100,000

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100,000

пенсіонери (за віком)

100,000

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ветеранів війни; учасників бойових дій; осіб, які належать

до учасників бойових дій;  осіб, які належать до осіб  з інвалідністю внаслідок війни; учасників війни та осіб, які належать до учасників війни; сімей військовослужбовців та членів  сімей загиблих (померлих), на яких поширюється дія цього Закону;  осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)

100,000

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи

100,000

Юридичні особи

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100,000

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

100,000

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, заклади, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими

100,000

релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;

100,000

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культурно-просвітницького обслуговування, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів

100,000

 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара;

3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

    Секретар ради                                                                                        Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 

                                                                                          Затверджено

                                                                                                 рішенням _____ сесії VІІІ скликання

                                                                                      Ходорівської міської ради

                                                                                               від «____» _____2024р. № _______

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про плату за землю на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік

 

Загальні положення

Положення про плату за землю на території Ходорівської територіальної громади (далі – Положення) розроблено на основі  Податкового кодексу України,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку за земельні ділянки комунальної власності.

 

Розділ 1.  Платники земельного податку

 

  1. Платниками податку є:

     1.1.1. Платники земельного податку;

     1.1.2. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

     1.1.3. Землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування.

 1.2. Особливості справляння земельного податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються відповідно до  Податкового  кодексу України.

 

Розділ 2. Об'єкт оподаткування платою за землю

 

 2.1.     Об'єктами оподаткування платою за землю є:

    2.1.1.  об'єкти оподаткування земельним податком;

    2.1.2.  земельні ділянки, які перебувають у власності;

    2.1.3.  земельні частки (паї), які перебувають у власності;

    2.1.4. земельні ділянки комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування;

 

Розділ 3. База оподаткування платою за землю

 

 3.1.Базою оподаткування є:

    3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

    3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

       Базою оподаткування по земельних частках (паях) визначається згідно із даними земельних ділянок, на які фізичні особи мають право як власники земельних часток (паїв) з урахуванням підпунктів 3.1.1 та 3.1.2. цього розділу.

3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, офіційно оприлюднюється міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

       4.1. Податок за лісові землі складається із земельного податку та  рентної плати, що визначається податковим законодавством.

      4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до розділу 5 цього положення.

     4.3. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюється відповідно до

 розділу 5 та 6 цього Положення.

 

Розділ 5. Ставки земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцязнаходження)

 

   5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

      5.2. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі  не більше 12  відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

Розділ 6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

6.1. Ставка податку за земельні ділянки у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від нормативно грошової оцінки площі ріллі по області.

 

       Розділ 7.  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

      7.1. Від сплати податку звільняються:

         7.1.1. особи з інвалідністю першої і другої групи;

         7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

         7.1.3. пенсіонери (за віком);

          7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ветеранів війни; учасників бойових дій; осіб, які належать до учасників бойових дій;  осіб, які належать до осіб  з інвалідністю внаслідок війни; учасників війни та осіб, які належать до учасників війни; сімей військовослужбовців та членів  сімей загиблих (померлих), на яких поширюється дія цього Закону;  осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);

          7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

      7.2. Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

          7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

          7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара,  у місті - не більш як 0,10 гектара;

         7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

         7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

         7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

     7.3. Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 7.4.  Якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

     7.5. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та визначена в пункті 7.1. цього Положення, набуває право власності на земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь якої земельної ділянки протягом 30-ти календарних днів з дня набуття такого права власності. 

       Пільга починає застосовуватися до обраих земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 10.2. Розділу 10 цього Положення та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

      У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

 

Розділ  8. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

 

      8.1. Від сплати земельного податку звільняються:

         8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських об'єднань  осіб з інвалідністю.

         8.1.2. громадські об'єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані об'єднання осіб з інвалідністю та спілками об'єднання осіб з інвалідністю є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

    Зазначені підприємства та організації громадських об'єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати пільгу за наявності дозволу на право користуватися такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до ЗУ «Про основ соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

      У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об'єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суму податку  за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

        8.1.3 бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

        8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків) (за умови використання за цільовим призначенням), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

         8.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

        8.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Розділ 9.  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

9.1. Не сплачується змельний податок за:

  9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

 9.1.2. земельні ділянки, що перебувають у консервації або у стадії сільськогосподарських угідь, які перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

 9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

 9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9.1.9. земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами.

9.1.10. не сплачується податок за земельні діфлянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття міською радою, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку визначеному податковим кодексом.

 

Розділ 10. Особливості визначення земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами

10.1. Підставою для ненарахування земельного податку відповідно до підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті  цього Положення є дані Державного земельного кадастру.

Земельний податок за земельні ділянки, визначені підпунктом 9.1.2 пункту 9.1 цього Положення, не нараховується та не сплачується за період:

а) у частині земель комунальної власності - з першого числа місяця, у якому органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, прийнято рішення про затвердження робочого проекту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру;

б) у частині земель приватної власності - з дня внесення відомостей до Державного земельного кадастру про заходи щодо охорони земель і ґрунтів на підставі затвердженого робочого проекту землеустрою щодо консервації земель до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру.

Нарахування земельного податку відновлюється починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому завершено заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру.

У разі подання платником податку до контролюючого органу рішення відповідного органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, про затвердження робочого проекту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, відомості про заходи щодо охорони земель і ґрунтів яких відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування земельного податку до отримання контролюючим органом відповідних даних з Державного земельного кадастру здійснюється на підставі відомостей, наданих платником податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником земельного податку на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій рішень відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, про затвердження робочого проекту землеустрою щодо консервації земельної ділянки контролюючий орган, до якого звернувся платник земельного податку, протягом 10 робочих днів здійснює перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

10.2. Підставою для ненарахування земельного податку відповідно до підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті цього Положення у частині земельних ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами, є дані Державного земельного кадастру.

Земельний податок за земельні ділянки, визначені підпунктом 9.1.2 пункту 9.1 статті  цього Положення, у частині земельних ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами, не нараховується за період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами.

Період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

Для земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником плати за землю до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки, зазначеної у такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Нарахування земельного податку за земельні ділянки, визначені підпунктом 9.1.2 пункту 9.1 статті  цього Положення, у частині земельних ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами, відновлюється починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання.

10.3. Підставою для ненарахування земельного податку відповідно до пункту 9.1.10. цього Положення у частині земельних ділянок, непридатних для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, є інформація, зазначена у підпункті 12.4.6 пункту 12.4 статті 12 Податкового кордексу України.

Ненарахування земельного податку за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, здійснюється протягом періоду, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше, - або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), або дата скасування відповідного рішення, або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання.

У разі подання платником податків до контролюючого органу рішення відповідного органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, інформація про які відсутня у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування земельного податку до отримання контролюючим органом відповідних даних з Державного земельного кадастру здійснюється на підставі відомостей, наданих платником податків.У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником земельного податку на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій рішень відповідних органів місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків контролюючий орган, до якого звернувся платник земельного податку, протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Розділ  11. Особливості оподаткування платою за землю

 

11.1. Ходорівська міська рада  встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг  зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

      11.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до Податкового кодексу України;.

      11.5.  Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішення міської ради, прийнятого у опередньому році, надається відповідному контролюючому органу за місмцезнаходженням земельних ділянок до 1 лютого поточного року..

У разі внесення змін Ходорівською міською радою до раніше прийнятих рішень міською радою про виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) інформація про такі зміни надається відповідному контролюючому органу за місмцезнаходженням земельних ділянок протягом 30 календарних днів з дня їх внесення.

      Така інформація надається в електронному вигляді у порядку та за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

       11.6. У частині плати за земельні ділянки, що входять до складу території індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються ініціаторами створення  індустріального парку, керуючою компанією  індустріального парку та учасниками індустріальних парків, органи місцевого самоврядування можуть:

          1) встановлення ставки земельного податку та орендну плату в розмірі, меншому за розмір земельного податку, встановлений рішенням органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на теритоії громади;

         2) звільняти від сплати земельного податку,

 До таких рішень та/або рішень про внесення про внесення змін до таких рішень не застовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5. статті 4, підпунктів 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».          

 

.Розділ  12. Податковий період для плати за землю

 

     12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

     12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

Розділ  13. Порядок обчислення плати за землю

 

     13.1. Підставою для нарахування земельного податку є:

        а) дані державного земельного кадастру;

       б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

           в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);

         г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);

           ґ) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);

           д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

          У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування податку фізичним особам здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування".

        Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

       13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

       13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

     13.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

       13.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42  Податкового кодексу України, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України, разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

          Нарахування фізичним особам сум земельного податку з підстав, визначених підпунктами в, г, д пункту 13.1 цього Положення, проводиться контролюючими органами виключно у разі надання зазначених даних такими фізичними особами.

           У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну частку (пай) від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

           У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну частку (пай) від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

         Якщо такий перехід відбувся після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю).

        Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку  звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

     - розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

    - права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 13.4 і 13.5 цього Положення;

    - розміру ставки земельного податку;

    - нарахованої суми плати за землю.

        У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

        13.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

     1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

     2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

        3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

            За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

       13.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

          Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

Розділ  14. Строк сплати плати за землю

 

        14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

          У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

        14.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), щороку до 1 травня.

       14.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

        14.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

        14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.         14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

         14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

         14.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

         14.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені розділом 12 цього Положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

      14.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених Податковим кодексом Кодексу.

 

 

 

    Секретар ради                                                                Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 Україна                    

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

________ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ № ________

 

від _________ 2024 року

 

                                      м. Ходорів

 

Про затвердження положення про плату за землю на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік

 

 

      Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом України, пунктом 34 статті 26, частиною 1 статті 33, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги погодження з постійними депутатськими комісіями,  міська рада

                                          

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити положення про плату за землю на території Ходорівської міської територіальної  громади на 2025рік.

 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики (_________) та на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики (В.Басараб).

 

 

 

 

 

           Міський голова                                                          Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

 

 

УКРАЇНА

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

_________ сесія VІІІ скликання

 

                                                  РІШЕННЯ  № ___________

 

від  __________ 2024 року

   м. Ходорів

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку Ходорівської міської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області на 2025рік.

                                 Код згідно з КОАТУУ:

                                                                 10500  м. Ходорів

                                                                 82700  Жирівський старостинський округ

                                                                 82100  Грусятицький старостинський округ

                                                                 87500  Піддністрянський старостинський округ

                                                                 83000  Загірочківський старостинський округ

                                                                 87200  Отиневицький старостинський округ

                                                                 89100  Чорноострівський старостинський округ

                                                                 81200  Бортниківський старостинський округ

                                                                 84900  с. Голешів, с. Лапшин            

                                                                 81500  Вербицький старостинський округ

                                                                 85000   Молодинчецький старостинський округ

                                                                 82400   Дев'ятниківський старостинський округ

                                                                 81800   Вибранівський старостинський округ

 

     Керуючись ст.ст.7,8,10, п.12.3, 12.4, ст. 12, ст. 121, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги погодження з постійними депутатськими комісіями, міська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Ходорівської міської  територіальної громади:

1) ставки земельного податку, згідно з додатками 1-2.

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком, згідно з додатком 3.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики (_____________) та на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики (В.Басараб).

 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2025року.

 

Міський голова                                                                         Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

 

 

           Додаток 1

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____сесії VIII скликання

                                                                                       від ________ 2024р. № ________

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2025 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади

4600000000

 

 

UA46100000000023056

 

UA 46100270020086215

UA46100270030054843

UA46100270040070463

UA46100270050074101

UA46100270060093556

UA46100270070028132

UA46100270080074788

UA46100270090095997

UA46100270100074341

UA46100270110019663

UA46100270120071213

UA46100270130027811

UA46100270150054118

UA46100270160045043

UA46100270170022005

UA46100270180057837

UA46100270190026970

UA46100270200075312

UA46100270210022017

UA46100270220048449

UA46100270230045728

UA46100270240072852

UA46100270250055024

UA46100270260056718

UA46100270270033640

UA46100270290033613

UA46100270300064285

UA46100270310066232

UA46100270320076631

UA46100270330094228

UA46100270340018104

UA46100270350063710

UA46100270360038646

UA46100270370094681

UA46100270380095794

UA46100270390036805

UA46100270400086019

UA46100270410062593

UA46100270420016243

UA46100270430023507

UA46100270440021968

UA46100270140080841

UA46100270280050455

Ходорівська міська територіальна громада Львівської області

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки ,надані для виробництва сільськогосподарської продукції,здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності,розміщення відповідної виробничої інфракструктури,у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції або призначені для цих цілей,земельні ділянки,надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві,

та інше) 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

3,0

3,0

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

3,0

3,0

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,0

1,0

   1,0

1,0

 

01.06

Для колективного садівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.07

Для городництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13,01.15-01-19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

1,0

1,0

1,0

1,0

 

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02

Категорія: землі житлової та громадської забудови

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки,які використовуються для розміщення житлової закбудови (житлові будинки, гуртожитки,господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,07

0,07  

0,07

0,07

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.07

Для іншої житлової забудови  

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07,02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідн зони

1,0

1,0

1,0

1,0

 

03

Земельні ділянки громадської забудови (земельтні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів,офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів),інших об`єктів загального користування) 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.10

Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС8

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.18

Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.19

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

03.20

 

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони

3,0

3,0

5,0

5,0

 

04

Категорія: землі природно-заповідного фонду  та  іншого природоохоронного призначення

Земельні ділянки природно-заповідного фонду (природні території та об`єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні, ландшафтні парки, заказники, пам`ятки природи,запвідні урочища), а також штучно створені об`єкти (ботанічні сади,дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам`ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об`єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об`єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)   

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.08

Для збереження та використання заказників

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,0

1,0

5,0

5,0

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,0

1,0

5,0

5,0

 

05

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення

 

05.01

Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

05.02

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

06

 Категорія: землі оздоровчого призначення

Земельні ділянки оздоровчого призначення  (земельні ділянки, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

3,0

3,0

5,0

5,0

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,0

3,0

5,0

5,0

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,0

3,0

5,0

5,0

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03,06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

06.05

Земельні ділянки запасу ( земельні ділянки,які ненадані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07

Категорія: землі рекреаційного призначення

Земельні ділянки рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально –туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об`єктів фізичної  культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів яхт – клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мислівців дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів , інших аналогічних об`єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об`єктів стаціонарної  рекреації )   

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04,07.06 – 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.06

Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.07

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.08

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування

3,0

3,0

5,0

5,0

 

07.09

Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання

3,0

3,0

5,0

5,0

 

08

Категорія: землі історико-культурного призначення

Земельні ділянки  історико-культурного призначення (земельні ділянки, на яких розташовані: пам`ятки культорної спадщини, тїх комплекси  (ансамблі), історико-культурні заповідники,історико-культурні заповідні території,охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

3,0

3,0

5,0

5,0

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

3,0

3,0

5,0

5,0

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03,08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

08.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

09

Категорія: землі лісогосподарського призначення

Земельні ділянки лісогосподарського призначення (земельні ділянки, вкриті лісовою рослиністю, а твкож не вкриті лісовою рослиністю, нелісові земельні ділянки,які надані та використовуються для потреб лісового господарства,крім земельних ділянок,зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земсельних ділянок, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)  

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

0,1

0,1

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

0,1

0,1

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02,09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0,1

0,1

 

09.04

Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

 

09.05

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,0

1,0

1,0

1,0

 

10

Категорія: землі водного фонду

Земельні ділянки водного фонду ( земельні ділянки, зайняті морями, річками, озерами,водосховищами, іншими водними об`єктами, болотами, а також островами, нез айнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також земельні ділянки, виділені під смуги відведення для мних; береговими смугами водних шляхів)

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.06

Для сінокосіння

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11,10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду.

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.13

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.14

Водні об'єкти загального користування

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.15

Земельні ділянки під пляжами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

10.16

Земельні ділянки під громадськими сіножатями

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11

Категорія: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого паризначення

Земельні ділянки промисловості (земельні ділянки надані Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничо добувних, транспотних та інших підприємств, їх під`їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно – побутових будівельт, інших споруд)

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04,11.06 -11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.07

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

3,0

3,0

5,0

5,0

 

11.08

Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12

Земельні ділянки транспорту (земельні ділянки, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільгного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об`єктів транспорту )

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09,12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.12

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

12.13

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13

Землі ділянки електроних комунікацій (земельні ділянки надані під повітрянні і кабельні телефонно – телеграфні лінії та супутникові засоби зв`язку, а також підприємства, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності) 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд  електронних комунікацій

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

3,0

3,0

5,0

5,0

 

13.06

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14

Земельні ділянки  енергетики ( земельні ділянки, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об`єктів енеергогннеруючих підприємств, установ і організацій ( атомні, теплові, гідро-та гідроакумулюючі електростанції , теплоелектроцентралі, котельні), об`єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру,сонця та інших джерел), об`єктів передачі електричної та теплової енергії ( повітряні такбельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої,теплові мережі), виробничих об`єктів, необхдних для експлутації об`єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02,14.04 -14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14.04

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14.05

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення

3,0

3,0

5,0

5,0

 

14.06

Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15

Земельні ділянки оборони (земельні ділянки, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ військовонавчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства)                                                                                                                                                                                                

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби4

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби  безпеки

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07,15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

3,0

3,0

5,0

5,0

 

15.11

Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони

3,0

3,0

5,0

5,0

 

                                   

 

 

       Секретар ради                                                                                                     Марія ГАВІНСЬКА

 

           Додаток 2

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____сесії VIII скликання

                                                                                             від ___________ 2024р. № _______

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2025 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з
КАТОТТГ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території територіальної громади

4600000000

 

 

UA46100000000023056

UA 46100270010046817

 

Ходорівська міська територіальна громада Львівської області

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

Категорія: землі сільськогосподарського призначення

земельні ділянки сільськогосподарського призначення (земельні ділянки ,надані для виробництва сільськогосподарської продукції,здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності,розміщення відповідної виробничої інфракструктури,у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції або призначені для цих цілей,земельні ділянки,надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві,

та інше) 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,0

1,0

х

х

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,0

1,0

х

х

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,0

1,0

х

х

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,0

1,0

х

х

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,0

1,0

х

х

 

01.06

Для колективного садівництва4

1,0

1,0

х

х

 

01.07

Для городництва4

1,0

1,0

х

х

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,0

1,0

х

х

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

х

х

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

х

х

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,0

1,0

х

х

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

х

х

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

х

х

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13,01.15-01-19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

х

х

 

01.15

Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами

1,0

1,0

х

х

 

01.16

Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами

1,0

1,0

х

х

 

01.17

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)

1,0

1,0

х

х

 

01.18

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони

1,0

1,0

х

х

 

01.19

Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами

1,0

1,0

х

х

 

02

Категорія: землі житлової та громадської забудови

Земельні ділянки житлової забудови (земельні ділянки,які використовуються для розміщення житлової закбудови (житлові будинки, гуртожитки,господарські будівлі та інше); земельні ділянки, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,0

0,04

х

х

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1,0

1,0

х

х

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,0

1,0

х

х

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,0

1,0

х

х

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,0

1,0

х

х

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,0

1,0

х

х

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,0

1,0

х

х

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07,02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

х

х

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,0

1,0

х

х

 

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1,0

1,0

х

х

 

02.11

Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,0

1,0

х

х

 

02.12

Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідн зони

1,0

1,0

х

х

 

03

Земельні ділянки громадської забудови (земельтні ділянки, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів,офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів),інших об`єктів загального користування) 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1,0

1,0

х

х

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,0

1,0

х

х

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,0

1,0

х

х

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,0

1,0

х

х