Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік

Дата: 14.05.2024 16:34
Кількість переглядів: 23

 

 Україна                    

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

_________ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ № ________

 

від _________  2024 року

 

                                              м. Ходорів

 

Про затвердження положення про плату за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік

 

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податковим кодексом України,  пунктом 34 статті 26, частиною 1 статті 33, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги погодження з постійними депутатськими комісіями, сесія  міської ради  

                   

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити положення про плату за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади.

 

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики (_________) та на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики (В.Басараб).

 

 

           Міський голова                                                                              Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

до проекту рішення Ходорівської міської  ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської  територіальної громади на 2025рік»

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської  міської територіальної громади на 2025 рік».

Регуляторний орган: Ходорівська міська територіальна громада.

Розробник: відділ земельних ресурсів та юридичний відділ виконавчого комітету міської ради.

І. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається вирішити

 

       Цей регуляторний акт встановлює орендну плату за земельні ділянки, визначає об’єкти орендарів, платників оренди, розмір ставок.

      Згідно п.12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України встановлено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

      Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового кодексу України, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, Ходорівська міська територіальна громада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

      Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету, та відповідно до діючого законодавства є джерелом формування загального фонду бюджету міської територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрою громади, виконання програм територіальної громади.

       Виходячи з вищенаведеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпеченням дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм, міська рада повинна прийняти рішення «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування,

Важливість проблеми при затвердженні орендної плати за землю полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від орендної сплати на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так / ні

Громадяни

 так

Держава

 так

Суб'єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 так

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки  прийняття рішень «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік» у порядку, визначеному Подватковим кодексом України, належить до повноважень місцевої ради

ІІ. Цілі регулювання

 

        Основною метою розробки проекту «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської  територіальної громади на 2025рік»  є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Ходорівської міської територіальної громади.

 

Цілями регулювання є:

 • безумовне виконання норм чинного законодавства;
 • встановлення місцевих податків і зборів;
 • своєчасне наповнення дохідної частини міського бюджету для розв’язання проблем громади;
 • забезпечення відкритості та прозорості дій Ходорівської міської ради в питанні встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Ходорівської міської територіальної громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 1. 1. Не виносити на розгляд сесії міської ради  та не приймати рішення «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської  територіальної громади на 2025рік».

Не прийняття регуляторного акту, що встановлює орендну плату на 2025рік, відповідно до п.12.3.5. ст.12  Податкового Кодексу України, у разі не встановлення органами місцевого самоврядування податків і зборів, такі податки та збори сплачується платниками згідно з попередніми рішеннями. Таким чином надходження до міського бюджету від податку будуть менше запланованих. Негативний вплив буде завдано громаді міської ради, оскільки зменшаться надходження до бюджету. Також не виконання вимог п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Прийняти рішення «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської   територіальної громади на 2025рік»

у запропонованому вигляді.

Прийняття цього рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати орендної плати за землю на території територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 7 489 743,21 грн., що дозволить профінансувати заплановані видатки.

 

        За таких обставин, перевага віддана другому способу, оскільки досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

 

IV.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

вигоди

витрати

Альтернатива 1

відсутні

Втрати місцевого бюджету за рахунок сплати платниками податків і зборів, згідно з попередніми рішеннями.

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог діючого законодавства, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної громади від орендної сплати.

3. створить сприятливі фінансові можливості міської ради для задоволення соціальних та інших потреб громади.

відсутні

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернативи

вигоди

витрати

Альтернатива 1

Сплата орендної плати за землю сплачується платниками згідно з попередніми рішеннями.

Витрати пов’язані лише з платою за землю.

Альтернатива 2

 1. Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень.

2. Вирішення соціально - економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету.

3. Вирішення більшої кількості соціальних потреб за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету.

Сплата орендної плати за встановленими ставками.

2. Затрати часу для вивчення Положення про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

показник

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

16

7

  36

   59

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

29,51%

11,47%

59,02%

100%

 

Вид альтернативи

вигоди

витрати

Альтернатива 1

Сплата орендної плати за мінімальними ставками, передбаченими Податкового кодексу України.

Витрати пов’язані тільки із орендною платою за землю.

Альтернатива 2

Сплата орендної плати за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті                   (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною оскільки податок за землю буде сплачуватися платниками згідно з попередніми рішеннями.

Альтернатива 2

цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справлян6ня та сплати податку за землю на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернати у рейтингу

Наповнення

місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально – економічний розвиток.

Сплата орендної плати за землю суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами за обґрунтованими ставками.

сплата податків і зборів

за запропонованими

ставками.

Наповнення

місцевого бюджету ,

збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

Наповнення

місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально – економічний розвиток.

Сплата орендної плати землю суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами за обґрунтованими ставками.

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних потреб територіальної громади.

Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

Додаткове наповнення міського бюджету. Надмірне навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності, можливе скорочення кількості суб’єктів підприємницької діяльності.

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на вирішення соціальних потреб територіальної громади.

 

рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка розвитку зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 1

 

У разі не прийняття регуляторного акта сплати податків і зборів  справлятиметься виходячи з норм Податкового Кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному - це спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Зміни до чинного законодавства : Податкового кодексу України
 • Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 2

1.Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників податків не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України
 • Бюджетного кодексу України;
 •  Земельного кодексу України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо). Виникнення податкового боргу про причині несплати податку за землю.

Таким чином, найбільшим оптимальним альтернативним способом  обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно огбгрунтованих ставок податків і зборів, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.  

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. Запропоновані механізми регуляторного акта за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

       Розробка проекту рішення Ходорівської міської ради «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади» та актів регуляторного впливу до нього.

       Оприлюднення проекту разом з актом регуляторного впливу та отримання пропозицій і зауважень.

        Прийняття рішення на засідання сесії Ходорівської міської ради.

        Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

         Проведення заходів і відстеження результативності прийнятого рішення.

      За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод суб’єктів підприємницької діяльності, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволити забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми зазначеної у розділі першому цього регуляторного акту.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлено нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки орендної плати за землю не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту, що співвідноситься з цілями його прийняття (один рік з 01.01.2025року по 31.12.2025року).

       Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок орендної плати що справляються установленому Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

  - розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;

 - суб’єкти господарювання на яких поширюється дія акта.

 - розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та або фізичних осіб, пов’язаними з використаннями вимог акту.

 - рівень проінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозовані показники результативності   

№ п/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки орендної плати

1

Очікувані надходження до місцевого бюджету від сплати орендної плати (орієнтовні)

7 489 743,21 грн

2

Кількість суб’єктів господарювання та або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта

59

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, год на 1 суб'єкта

2год

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та або фізичних осіб, пов’язаними з виконанням вимог акту.

7 489 743,21 грн

5

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акта; оприлюднені повідомлення, проект рішення регуляторного акта  на офіційному сайті Ходорівської міської ради.

 

високий

 

 

 1. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

 

        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності.

 

 1.  Механізм реалізації мети

 

        Згідно Податкового кодексу України до повноважень міських рад належить прийняття рішення «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

        Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення сесією Ходорівської міської ради.

        Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території міської ради пропонується шляхом прийняття рішення  «Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік».

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

 

        Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

        Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

        Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
 • орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Ходорівської міської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

        Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

 

        Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти міської ради з питань встановлення ставок орендної плати, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до міського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

Відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих

місцевих податків та зборів.

Відсутні

 

 

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

 

       Пропонується встановити строк дії регуляторного акту, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

       Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

 1.  Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

 

        Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету громади зі сплати орендної плати.

         

 

 

         

Начальник відділу земельних ресурсів                                         Олена Лаб'як

Начальник юридичного відділу                                                      Ірина Партика

 

 

 

УКРАЇНА

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

_____ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ  № ________

від  _________2024 року

   м.Ходорів

Про встановлення плати за оренду землі на території Ходорівської міської   територіальної громади на 2025рік

        Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, Закону України «Про оренду землі», п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.  59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги погодження з постійними депутатськими комісіями, міська рада  

                                                                   Вирішила:

 Встановити ставки орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Ходорівської міської територіальної громади на 2025рік:

 1. за земельні ділянки для обслуговування будівель торгівлі незалежно від їх місцязнаходження:
  1. у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативно грошової оцінки земель на території старостинських  округів Ходорівської міської ради;

      1.2. у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки на території                               м. Ходорова.

 

 1. Встановити ставки орендної плати незалежно від їх місцязнаходження для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки сільськогосподарського призначення - сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва, земель запасу, фермерського господарства, іншого сільськогосподарського призначення, під польовими та проектними польовими дорогами,  у розмірі 12 (дванадцять) відсотків.

 

3. Встановити на території м. Ходорова ставку орендної плати для фізичних та юридичних осіб за земельні ділянки для обслуговування нежитлових приміщень (будівель) із кодом класифікації видів цільового призначення – земель іншого сільськогосподарського призначення, у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

4. Встановити ставки орендної плати для фізичних та юридичних осіб  за земельні ділянки сільськогосподарського призначення під господарськими дворами на території Ходорівської міської ради за межами населеного пункту, у розмірі 12 (дванадцять) відсотків,  в межах населеного пункту - 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки.

 

5. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд для фізичних осіб у розмірі  3 (три) відсотки від нормативно грошової  оцінки.

 

6. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків для юридичних осіб у розмірі  3 (три) відсотки від нормативно грошової  оцінки.

 

7. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки надані підприємствам з виробництва та розподілу електроенергії у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативно грошової оцінки.

 

8. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки водного фонду, надані юридичним і фізичним особам у розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативної грошової оцінки.

 

9. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення надані в сервітутне користування у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

10. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки на яких розташовані об’єкти, в яких розміщені гральні автомати, а також за земельні ділянки для розміщення та обслуговування реклами, казино, букмекерських контор, інших закладів грального бізнесу у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки земель.

 

11. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для розміщення автозаправочних станцій у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

12. За земельні ділянки, надані за проектами відведення земельних ділянок для будівництва, або які знаходяться в стадії будівництва у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

  

13. Встановити ставку орендної плати за землі промисловості, транспорту, зв’язку, гірничодобувної промисловості, громадського, рекреаційного призначення, змішаного використання та інших земель,  у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки земель.

 

14. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для обслуговування базової станції стільникового зв’язку, у розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земель.

 

15. Встановити ставку орендної плати за земельні ділянки для обслуговування нежитлової нерумості (будівель пилорами) незалежно від їх місцязнаходження у розмірі 3 (три) відсотки від нормативно грошової оцінки земель на території Ходорівської міської ради.

 

16. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

17. За земельні ділянки  інших  видів цільового призначення, які не передбачені цим переліком  -  3%.

 

 

18. В разі коли коефіцієнт індексації станом на 2025рік буде мати значення більше одиниці, ставки орендної плати будуть проіндексовані.

 

19. Доручити секретарю Ходорівської міської ради (М.Гавінська):

 • оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Ходорівської міської ради
 • довести до відома про прийняте рішення ГУ ДПС у Львівській області.                                                        

 

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики (________) та на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики (В.Басараб).

 

      Міський голова                                                             Олег   КОЦОВСЬКИЙ

 

 

                                                                                                         Затверджено

                                                                                                      рішенням __ сесії VІІІ скликання

                                                                                                 Ходорівської міської ради

                                                                                                    від _______ 2024р. № _______

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про плату за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади                   на 2025рік

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Положення про плату за оренду землі на території Ходорівської міської територіальної громади розроблено з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду та врегулювання земельних відносин.

1.2.Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  іншими  нормативно-правовими актами,  прийнятими відповідно до них, а також договорами оренди землі.

1.3.Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною Орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.4.Об'єктами оренди  є земельні ділянки комунальній власності, що перебувають у користуванні громадян, юридичних осіб.

1.5.Орендодавцем земельних ділянок, що перебувають у комунальній   власності  є  Ходорівська міська територіальна громада.

1.6. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

1.7. Договір оренди землі - це договір, за яким Орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а Орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

1.8. Орендна плата за землю - це платіж, який Орендар вносить Орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають в оренді, справляється виключно у грошовій формі.

 

 

2. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

2.2. Платником орендної плати є Орендар земельної ділянки.

2.3. Об’єктом оренди є земельна ділянка, надана в оренду на підставі рішення сесії міської ради.

2.4. Договір оренди земель комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем, але річна сума платежу.

2.6. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

2.7. Розмір орендної плати може бути скорегований у відповідності з вимогами діючого законодавства.

      У разі проведення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель розмір орендної плати за земельні ділянки може змінюватись відповідно до коефіцієнту індексації, визначеного відповідно до звконодавства.

2.8. Розмір річної орендної плати за використання земельними ділянками нараховується згідно з формулою:

Опл = НГО х Кф, де

Опл – розмір річної орендної плати,

НГО- нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду (грн.),
Кф- числове значення  відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до функціонального використання.

2.9. Ставки орендної плати за землю встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земель. 

2.10.  Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі відповідно до умов договору.

 

 

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

3.1. Орендна плата підлягає сплаті з моменту підписання Договору оренди сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

3.2. Строки внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди відповідно до Податкового кодексу України.

3.3. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди землі, справляється пеня згідно умов договору.

3.4. У разі припинення (розірвання) договору оренди землі з ініціативи Орендаря Орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення до закінчення сільськогосподарського року.

3.5. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

 

 

            Секретар ради                                                       Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь