Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

План (Програма) соціально-економічного розвитку Ходорівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Дата: 11.01.2023 09:56
Кількість переглядів: 648

 

 

Фото без опису

 Україна                    

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XII сесія VІІІ  скликання

РІШЕННЯ № 2275

 

від 20 грудня 2022 року                                                                                   м.Ходорів

 

Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Ходорівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою КМУ від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету», Методичними рекомендаціями щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 р. №75, беручи до уваги висновок депутатської комісії, міська рада

   ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Ходорівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови (Я. Костур , А. Батирняк) та  постійні депутатські комісії (голови комісій Ю.Яремишин, Р.Михайлюк, Н.Макогін, В.Басараб, І.Богачевський).

 

 

Міський голова                                                         Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

                                                   Додаток

                                                                       до рішення №2275 від 20.12.2022 року

 

План (Програма) соціально-економічного розвитку

Ходорівської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

 

Вступ

 

План (Програма) соціально-економічного розвитку Ходорівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – ПСЕР) розроблений відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», наказу Мінрегіону від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

ПСЕР розроблено виконавчим комітетом Ходорівської міської ради в складі:

 

ПІБ

Посада

Костур Ярослав Миколайович

Заступник міського голови

Батирняк Анастасія Петрівна

Заступник міського голови

Глушко Іванна Ярославівна

Начальник управління фінансів виконавчого комітету Ходорівської міської ради

Шіц Олег Маркіянович

Начальник відділу доходів управління фінансів виконавчого комітету Ходорівської міської ради

Лабяк Олеа Іванівна

Начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Ходорівської міської ради

Хрущ Олег Ігорович

Спеціаліст з питань інвестиційної політики

 

із залученням до консультування

 

Експерт

Кваліфікація

Романа Лев

Магістр з міжнародної економіки

Мирослава Іваник

Експертка з комунікацій

Михайло Шкрібинець

Еколог

 

на основі аналізу розвитку населених пунктів за попередній період та поточної ситуації у територіальній громаді, економічних прогнозів, пропозицій підприємств і організацій, з урахуванням локального ресурсного потенціалу, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів громади та з дотриманням принципів об’єктивності, обґрунтованості та доцільності, відкритості та прозорості, недискримінація та рівного доступу, ефективності, історичної спадкоємності, етнокультурного розвитку, сталого розвитку.

ПСЕР відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, Стратегії сталого розвитку Ходорівської територіальної громади до 2025 року.

Метою ПСЕР є підвищення рівня добробуту і якості життя населення Ходорівської територіальної громади, можливостей для особистісного розвитку та зростання бізнесу, базуючись на концепції сталого розвитку.

ПСЕР визначає стратегічні цілі та пріоритети розвитку Ходорівської територіальної громади на короткостроковий період (3 роки).

 

Аналітична частина* 

* Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації, за винятком індексу споживчих цін (ІСЦ), окремої інформації за періоди 2022 року, а також за 2021 рік і попередні періоди.

Ходорівська міська територіальна громада розташована у Стрийському районі Львівської області. Вигідне географічне розміщення регіону зумовлене його прикордонним статусом та розвиненими міжнародними комунікаціями, які з'єднують Україну з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, що сприяє розвитку транскордонного співробітництва, активному використанню транзитного потенціалу, розвитку міжнародного співробітництва та активізації економічних, соціальних, науково-технічних, культурних, екологічних та інших зв’язків між прикордонними регіонами сусідніх країн.

Капітальні інвестиції за видами активів –

Зміст, Напрям, Територія, Рік

 

 

Львівська область

2018

2019

2020

Капітальні інвестиції, млн грн

 

 

 

Капітальні інвестиції-усього

28 995,5

31 061,5

23 641,5

Інвестиції у матеріальні активи

28 568,6

30 594,2

23 120,0

  будівлі житлові

5 585,7

5 401,5

3 177,0

  будівлі нежитлові

5 261,6

5 425,6

4 122,3

  інженерні споруди

4 000,5

5 627,0

4 462,7

  машини, обладнання та інвентар

8 873,4

9 385,2

7 775,3

  транспортні засоби

3 774,5

3 096,5

2 144,2

  земля

91,2

260,4

89,9

  довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

122,1

92,2

119,7

  інші матеріальні активи

859,6

1 305,8

1 228,9

Інвестиції у нематеріальні активи

426,9

467,3

521,5

  права на комерційні позначення, об`єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо

148,4

96,0

128,8

  програмне забезпечення та бази даних

205,4

306,2

368,6

Частка у загальному обсязі, %

 

 

 

Капітальні інвестиції-усього

100,0

100,0

100,0

Інвестиції у матеріальні активи

98,5

98,5

97,8

  будівлі житлові

19,3

17,4

13,4

  будівлі нежитлові

18,1

17,5

17,4

  інженерні споруди

13,8

18,1

18,9

  машини, обладнання та інвентар

30,6

30,2

32,9

  транспортні засоби

13,0

10,0

9,1

  земля

0,3

0,8

0,4

  довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

0,4

0,3

0,5

  інші матеріальні активи

3,0

4,2

5,2

Інвестиції у нематеріальні активи

1,5

1,5

2,2

  права на комерційні позначення, об`єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо

0,5

0,3

0,5

  програмне забезпечення та бази даних

0,7

1,0

1,6

Примітки:
Напрям права на комерційні позначення, об`єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо
Дані за 2010-2019 роки уточнено.

 

Основні показники діяльності підприємств-юридичних осіб - Територія, Розмір підприємства, Зміст, Рік

 

 

2018

2019

2020

Жидачівський район

 

 

 

Усі підприємства

 

 

 

Кількість підприємств, одиниць

337

352

341

Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць

51

54

53

Кількість зайнятих працівників, осіб

4 833

5 032

4 768

Кількість найманих працівників, осіб

4 706

4 854

4 686

Витрати на персонал, млн грн

390,9

514,1

557,4

З витрат на персонал - витрати на оплату праці, млн грн

314,3

423,0

458,4

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн

5 158,4

5 304,4

5 380,1

Великі та середні підприємства

 

 

 

Кількість підприємств, одиниць

18

21

21

Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць

3

3

3

Кількість зайнятих працівників, осіб

3 159

3 353

3 272

Кількість найманих працівників, осіб

3 158

3 348

3 272

Витрати на персонал, млн грн

287,5

383,1

412,7

З витрат на персонал - витрати на оплату праці, млн грн

231,6

314,7

338,5

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн

3 621,7

3 909,8

3 824,4

Малі підприємства

 

 

 

Кількість підприємств, одиниць

319

331

320

Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць

48

51

50

Кількість зайнятих працівників, осіб

1 674

1 679

1 496

Кількість найманих працівників, осіб

1 548

1 506

1 414

Витрати на персонал, млн грн

103,4

131,0

144,7

З витрат на персонал - витрати на оплату праці, млн грн

82,7

108,3

119,9

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн

1 536,7

1 394,6

1 555,7

з малих - мікропідприємства

 

 

 

Кількість підприємств, одиниць

276

288

278

Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць

41

44

43

Кількість зайнятих працівників, осіб

674

744

671

Кількість найманих працівників, осіб

563

590

592

Витрати на персонал, млн грн

34,7

43,7

48,0

З витрат на персонал - витрати на оплату праці, млн грн

27,5

35,1

38,5

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн

516,9

639,5

705,8

Примітки:
Дані наведено без банків та бюджетних установ.
Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012р.
Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ``Про державну статистику`` щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

За відсутності деталізованих актуальних статистичних даних можна проаналізувати тільки загальні напрямки щодо демографічної ситуації на регіональному рівні. Інтегрованість демографічних процесів дозволяє таким чином визначити їх тенденції на рівні громади.

Демографічну ситуацію, що склалась у Львівській області, характеризують:

 • зменшення чисельності населення;
 • структурні зміни розподілу населення за типом поселення, що засвідчують активізацію процесу урбанізації;
 • «старіння» населення зумовлене збільшенням частки людей старшого віку;
 • наявність статево-вікових диспропорцій, що проявляється у переважанні кількості жінок;
 • природне скорочення населення внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених;
 • активізація міграційного руху населення та ін.

 

Кількість живонароджених, померлих і природний приріст

(скорочення) населення –

Територія, Рік, Стать, Зміст, Тип місцевості

 

 

Живонароджені

Померлі

Природний приріст, скорочення (-)

Міська та сільська місцевості

міська місцевість

сільська місцевість

Міська та сільська місцевості

міська місцевість

сільська місцевість

Міська та сільська місцевості

міська місцевість

сільська місцевість

Стрийський район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обидві статі, осіб

2 417

987

1 430

5 335

2 304

3 031

-2 918

-1 317

-1 601

чоловіки, осіб

1 274

513

761

2 662

1 167

1 495

-1 388

-654

-734

жінки, осіб

1 143

474

669

2 673

1 137

1 536

-1 530

-663

-867

Обидві статі, на 1000 осіб наявного населення

7,5

6,5

8,5

16,6

15,1

17,9

-9,1

-8,6

-9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення за типом місцевості (осіб) –

Територія, Тип місцевості, Рік, Показник, Зміст

 

 

Усі потоки

Кількість прибулих

Кількість вибулих

Міграційний приріст, скорочення (-)

Львівська область

 

 

 

Міська та сільська місцевості

 

 

 

2019

35 083

33 984

1 099

2020

25 913

25 049

864

2021

27 940

27 107

833

міська місцевість

 

 

 

2019

23 900

22 318

1 582

2020

17 684

16 905

779

2021

19 829

18 448

1 381

сільська місцевість

 

 

 

2019

11 183

11 666

-483

2020

8 229

8 144

85

2021

8 111

8 659

-548

 

Робоча сила за місцем проживання та віковими групами –

Тип місцевості, Вікові групи, Територія, Рік , Одиниця виміру

 

 

Львівська область

2019

2020

2021

тис. осіб

у % до всього населення відповідного віку

тис. осіб

у % до всього населення відповідного віку

тис. осіб

у % до всього населення відповідного віку

Міська та сільська місцевості

 

 

 

 

 

 

 15-70 років

1 150,3

61,9

1 123,8

60,6

1 114,4

60,4

 працездатного віку

1 122,5

71,8

1 096,2

70,9

1 085,7

71,0

15-24 роки

104,1

37,7

88,6

32,7

88,1

33,3

25-29 років

146,5

80,3

137,8

78,4

131,5

77,2

30-34 роки

172,4

82,3

165,8

81,2

159,0

79,9

35-39 років

167,5

82,6

170,3

81,3

177,3

83,6

40-49 років

281,5

82,1

284,2

82,4

288,6

83,0

50-59 років

250,5

71,7

249,5

73,0

241,2

72,1

60-70 років

27,8

9,4

27,6

9,0

28,7

9,1

71 рік і старше

4,3

1,9

3,0

1,3

2,2

1,0

міська місцевість

 

 

 

 

 

 

 15-70 років

736,2

64,3

722,4

63,3

718,9

63,4

 працездатного віку

717,6

75,0

703,1

74,2

699,3

74,6

15-24 роки

63,0

38,2

53,6

33,0

53,1

33,4

25-29 років

87,9

82,7

83,2

81,3

80,2

80,7

30-34 роки

110,7

84,6

102,8

81,9

99,7

82,6

35-39 років

113,2

85,2

117,7

85,1

121,2

86,6

40-49 років

181,3

85,9

185,2

86,8

189,7

87,8

50-59 років

161,5

76,4

160,6

78,0

155,4

77,0

60-70 років

18,6

9,9

19,3

10,0

19,6

9,9

71 рік і старше

2,2

1,7

2,0

1,5

1,4

1,0

сільська місцевість

 

 

 

 

 

 

 15-70 років

414,1

57,9

401,4

56,3

395,5

55,7

 працездатного віку

404,9

66,8

393,1

65,6

386,4

65,3

15-24 роки

41,1

36,9

35,0

32,3

35,0

33,1

25-29 років

58,6

76,9

54,6

74,4

51,3

72,3

30-34 роки

61,7

78,5

63,0

80,1

59,3

75,6

35-39 років

54,3

77,6

52,6

73,8

56,1

77,8

40-49 років

100,2

76,0

99,0

75,2

98,9

75,1

50-59 років

89,0

64,5

88,9

65,5

85,8

64,5

60-70 років

9,2

8,4

8,3

7,3

9,1

7,7

71 рік і старше

2,1

2,1

1,0

1,0

0,8

0,8

Примітки:
Дані наведено за результатами обстеження робочої сили.
До 2019 року - економічно активне населення.

 

Безробіття населення (за методологією МОП)

за місцем проживання та причинами незайнятості (тис. осіб) –

Причина незайнятості, Територiя, Рік, Тип місцевості

 

 

Львiвська область

2019

2020

2021

міські поселення

сільська місцевість

міські поселення

сільська місцевість

міські поселення

сільська місцевість

Безробітне населення (за методологією МОП)

49,5

25,6

54,5

30,4

55,0

30,7

вивільнені з економічних причин

8,5

2,4

6,9

5,1

8,2

7,4

звільнені за власним бажанням

25,5

7,3

19,2

9,4

21,3

5,7

демобілізовані з військової строкової служби

-

-

-

-

-

0,3

не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

8,9

6,3

10,6

3,8

10,5

2,1

звільнений(а) за станом здоров`я

-

0,2

1,2

-

-

0,4

звільнений(а) у зв`язку з закінченням строку контракту або договору найму

6,0

5,1

14,4

9,9

10,4

12,5

інші причини безробіття

0,6

4,3

2,2

2,2

4,6

2,3

Примітки:
Дані до 2018 року включно наведені за результатами обстеження населення у віці 15-70 років з питань економічної активності, з 2019 року – за результатими обстеження робочої сили.

 

Загальна площа громади 34147,20 га. У своїй структурі це землі:

 • сільськогосподарського  призначення – 23425,9375 га;
 • житлової та громадської забудови – 1772,6183 га;
 • лісогосподарського призначення – 5133,3112 га;
 • водного фонду – 1 193,7093 га;
 • інші – 2621,6237 га.

Важливим економічним ресурсом громади є земельні паї площею більш як 12 тис. га, з яких понад 10 тис. га перебувають в оренді.

Окрім доходів від оренди землі основними джерелами доходів бюджету громади залишаються ПДФО, рента, акциз, земельний та єдиний податки, плата за надання адмінпослуг та ін.

Щодо видатків бюджет громади першочергово орієнтований на  забезпечення стабільності виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацію соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, фінансування у сферах охорони здоров’я, освіти та культури, забезпечення надання адміністративних послуг, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів в галузі житлово-комунального господарства, благоустрій тощо.

Згідно останнього опублікованого Департаментом фінансів ЛОДА/ЛОВА рейтингу спроможності місцевих бюджетів за І квартал 2022 року Ходорівська громада посідає 48 місце серед 73 громад з наступними показниками:

 

Показник

Значення

Динаміка доходів з/ф (без трансфертів) 2022 р. до 2021 р. за відповідний період

117,4

Індекс податкоспроможності за доходами з/ф без трансфертів за відповідний період

0,487

Рівень дотаційності бюджетів,  %

24,6

Видатки на 1-го мешканця, грн

1750,8

Власні надходження на 1-го мешканця, грн

11,3

Видатки розвитку на 1-го мешканця, грн

83,4

Частка видатків на утримання апарату управління до надходжень податків і зборів,  %

24,2

Частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків ОТГ,  %

76,6

Відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці, %

-

 

Для порівняння - показники 57 місця Ходорівської громади у рейтингу спроможності місцевих бюджетів за 2021 рік:

Показник

Значення

Динаміка доходів з/ф (без трансфертів) 2022 р. до 2021 р. за відповідний період

119,8

Індекс податкоспроможності за доходами з/ф без трансфертів за відповідний період

0,527

Рівень дотаційності бюджетів,  %

24,6

Видатки на 1-го мешканця, грн

8387,6

Власні надходження на 1-го мешканця, грн

105,8

Видатки розвитку на 1-го мешканця, грн

1771,5

Частка видатків на утримання апарату управління до надходжень податків і зборів,  %

26,1

Частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків ОТГ,  %

63,7

Це вказує на загальні, а не локальні тенденції, зумовлені війною та пов’язаними з нею процесами та викликами - наповнення бюджетів, допомога внутрішньо переміщеним особам, особливості місцевого економічного розвитку, гуманітарна та психологічна ситуація тощо.

 

Короткий SWOT-аналіз

 

Сильні сторони

 

 

Слабкі сторони

 

 • Економіко-географічне розташування

 

 • Земельні ресурси

 

 • Розвинена транспортна мережа
 • Людський капітал
 • Розвинена інфраструктура соціально-побутового обслуговування
 • Історична спадщина

 

 • Активне впровадження розвиткових проєктів
 • Незбалансованість суспільно-економічного розвитку

 

 • Негативні тенденції демографічної ситуації

 

 • Брак робітничих кадрів

 

 • Обмеженість фінансових ресурсів та напрямків їх використання

 

Можливості

 

 

Загрози

 

 • Інтеграційні процеси в економіці, міжнародних відносинах

 

 • Попит на місцеву продукцію

 

 • Використання ІКТ

 

 • Диверсифікація ВДЕ

 

 • Віддаленість від зони бойових дій

 

 • Погіршення ситуації (економічної, політичної, екологічної, енергетичної тощо) в країні у зв’язку з війною

 

 • Призупинення інвестицій

 

 • Масова міграція населення / ВПО

Цілі та пріоритети розвитку Ходорівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки:

1. Якість життя населення

 • охорона здоров’я
 • соціальний захист населення
 • освіта
 • адміністративні послуги
 • фізична культура і спорт
 • збереження історико-культурної спадщини

2. Економічний розвиток

 • розширення видів економічної діяльності на території громади, у т. ч. в рамках релокації
 • залучення інвестицій
 • розвиток енергетики
 • розвиток туристичного потенціалу

3. Безпека

 • у громадських місцях, в т. ч. запобігання техногенним небезпекам
 • екологічна
 • поводження з відходами

Основні завдання і заходи ПСЕР на 2023 рік:

Найменування

Відповідальний виконавець

Період виконання

Орієнтовна вартість, тис. грн.

Джерела фінансування

Будівництво каналізації району «Зарудка» в м. Ходорові Жидачівського району Львівської області. Коригування

ДП «Ходорів водоканал

2023

35973,2

Державний, обласний, місцевий бюджет

Капітальний ремонт Народного дому в с. Грусятичі Стрийського району Львівської області

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

3097,8

Обласний. місцевий бюджети

Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) Народного дому в с. Дуліби Львівської області

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

2974,6

Обласний. місцевий бюджети

Капітальний ремонт фасаду і водовідведення будівлі комунального дошкільного навчального закладу в селі Бортники Львівської області

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

1253,8

Обласний. місцевий бюджети

Капітальний ремонт даху Народного музею Слави Стецько в с. Юшківці Львівської області

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

900,0

Обласний. місцевий бюджети

Капітальний ремонт фасаду Народного дому в с. Чижичі, Львівської області

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

900,0

Обласний. місцевий бюджети

Поточний ремонт приміщень корпусу №1 КНП «Ходорівська міська лікарня» під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб

КНП «Ходорівська міська лікарня»

2023

2500,00

Обласний, місцевий бюджет

Капітальний ремонт водогону на вулицях Тернопільська – імені Героя Майдану Романа Точина в місті Ходорові Львівської області.

ДП «Ходорів водоканал»

2023

6426,7

Державний, обласний. місцевий бюджет

Реконструкція мережі водопроводу села Ліщини Ходорівської міської ради Львівської області

ДП «Ходорів водоканал»

2023

1500,0

Обласни, місцевий бюджет

Реконструкція системи водопостачання м. Ходорів,перша черга (с.Садки-НПС) Коригування.

ДП «Ходорів водоканал»

2023

66843,8

Державний, обласний. місцевий бюджет

Капітальний ремонт вулиці Богуна в місті Ходорові Львівської області

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

1930,1

Обласний, місцевий бюджет

Капітальний ремонт вулиці 16 Липня в місті Ходорові Львівської області

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

6000,00

Обласний, місцевий бюджет

Капітальний ремонт тротуару вулиці Б. Хмельницького від вулиці Шевченка до будинку №56 (права сторона) та від вулиці Шевченка до вулиці Зелена (ліва сторона) в місті Ходорові Львівської області

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

2000,00

Місцевий бюджет

Капітальний ремонт тротуару вулиці Львівській (ліва сторона) в місті Ходорові Львівської області

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

 

Місцевий бюджет

Капітальний ремонт вулиці Шкільна в селі Вибранівка Ходорівської міської ради Львівської області»

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

2488,6

Обласний, місцевий бюджет

Капітальний ремонт будівлі опорного комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м.Ходорів Ходорівської міської ради, Жидачівського району, Львівської області (дах,фасад)» коригування

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

14056,6

Державний, обласний, місцевий бюджети

Капітальний ремонт фасаду в комунальному дошкільному навчальному закладі дитячий садок «Веселка» Ходорівської міської ради Львівської  області в селі Жирова

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Ходорівської міської ради

2023

970,00

Обласний, місцевий бюджети

Влаштування (капітальний ремонт) вуличного освітлення в с. Голешів Стрийського району

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

600,00

Обласний, місцевий бюджети

Влаштування (капітальний ремонт) вуличного освітлення

в с. Буковина Стрийського району

КП «Ходорівське управління комунального господарства»

2023

850,00

Обласний, місцевий бюджети

 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

Індикатори оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених ПСЕР:

 • обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу, грн;
 • місце в рейтингу спроможності місцевих бюджетів, місце;
 • кількість новостворених суб’єктів підприємництва, од;
 • кількість новостворених робочих місць, од;
 • відсоток мешканців, охоплених освітніми, соціальними, адміністративними послугами, %;
 • обсяги полютантів, привнесених в навколишнє природне середовище, т.

Основні показники соціально-економічного розвитку Ходорівської міської територіальної громади:

 • рівень дотаційності бюджету,  %;
 • видатки розвитку на одного мешканця, грн;
 • кількість реалізованих проєктів розвитку, од.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень