Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Вступна кампанія 2022 року!

Дата: 16.05.2022 09:11
Кількість переглядів: 729

Фото без опису

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форми навчання

в 2022 році за освітнім ступенем Бакалавр на основі
ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра

До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не менше – 125,000 балів.

Під час вступу на основі ОКР молодший спеціаліст, ОПС фаховий молодший бакалавр та ОС молодший бакалавр (денна та заочна форми навчання)

заяви подаються в електронній формі.

 

Етапи вступної кампанії:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів за денною та заочною формами здобуття освіти – з 29 липня до 18 год. 00 хв. 23 серпня.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 02 вересня.

Подача оригіналів документів до зарахування на місця державного замовлення до 18:00
07 вересня;

Зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 09 вересня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

 

До заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 рр.)/сертифікат національного мультипредметного тесту за 2022 р. ;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://lnau.edu.ua/

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форми навчання

в 2022 році за освітнім ступенем БАКАЛАВР

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність

Національний мультипредметний тест (2022 р.)

Бюджет

Контракт

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

292 Міжнародні економічні відносини

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

     Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

     Мотиваційний лист

    Мотиваційний лист

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

    Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

 1. Творчий конкурс

   Мотиваційний лист

 1. Творчий конкурс

    Мотиваційний лист

192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

    Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

 1. Українська мова
 2. Математика
 3.  Історія України

    Мотиваційний лист

    Мотиваційний лист

242 Туризм

 1. Українська мова
 2. Математика
 3.  Історія України

    Мотиваційний лист

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України

    Мотиваційний лист

Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не менше – 125,000 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140,000 балів для спеціальностей 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини.

 

Під час вступу на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подаються в електронній формі.

Прийом заяв та документів:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників – з 01 липня;
 • від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, зовнішнього незалежного оцінювання, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня (денна та заочна форми навчання) з 29 липня по 23 серпня;
 • від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів – з 29 липня по 08 серпня;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 29 серпня;
 • подача оригіналів документів до зарахування на місця державного замовлення – до 18:00
  02 вересня;
 • зарахування вступників на місця державного фінансування проводиться 05 вересня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

 

Творчі конкурси проводяться:

 • для вступників на місця державного замовлення – з 01 липня до
  18 липня;
 • для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 01 липня до
  18 липня та з 09 серпня до 16 серпня.

Примітка: Прийом заяв та документів (копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3×4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття) для участі в творчому конкурсі для спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») на місця державного замовлення проводиться з 06 червня до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31, http://lnau.edu.ua/

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форми навчання

в 2022 році за освітнім ступенем Магістр на спеціальності:

 

Спеціальність

Вступні випробування

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини 

Магістерський тест навчальної компетентності (2022р.)

Фахове вступне випробування

Мотиваційний лист

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

Фахове вступне випробування

Мотиваційний лист

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

Фахове вступне випробування

Мотиваційний лист

Факультет будівництва та архітектури

191 Архітектура та містобудування (денна форма навчання)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Фахове вступне випробування

Мотиваційний лист

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм

Фахове вступне випробування

Мотиваційний лист

 

 

 

Етапи вступної кампанії

Етап

Термін проведення

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

з 27 червня

до 18 год. 00 хв. 18 липня

Магістерський тест навчальної компетентності, що проводиться УЦОЯО:

 • основна сесія
 • додаткова сесія

 

 

з 10 серпня до 17 серпня

з 07 вересня до 10 вересня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

01 серпня 2022 р.

Прийом заяв та документів

з 16 серпня до 15 вересня

Фахові вступні випробування

з 16 серпня до 18 вересня

Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18.00 24 вересня

Надання рекомендації до зарахування за державним замовленням

25 вересня

Конкурсний бал вступника обчислюється з урахуванням результату фахового вступного випробування та/або магістерського тесту навчальної компетентності (для визначених спеціальностей).

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок МТНК (для визначених спеціальностей);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://lnau.edu.ua/

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на ДЕННУ та ЗАОЧНУ форми навчання

(виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

за освітнім ступенем Магістр на основі освітнього ступеня Магістр
(ОКР Спеціаліст) в 2022 році на спеціальності:

 

Спеціальність

Вступні випробування

 

Факультет управління, економіки та права

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини 

 1. Магістерський тест навчальної компетентності або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
 2. Фаховий вступний іспит

   Мотиваційний лист

 

Факультет агротехнологій та екології

101 Екологія

201 Агрономія

203 Садівництво та виноградарство

 1. Фаховий вступний іспит

   Мотиваційний лист

 

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

126 Інформаційні системи та технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

 1. Фаховий вступний іспит

   Мотиваційний лист

 

Факультет будівництва та архітектури

191 Архітектура та містобудування
(денна форма навчання)

192 Будівництво та цивільна інженерія

 1. Фаховий вступний іспит

   Мотиваційний лист

 

Факультет землевпорядкування та туризму

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм

 1. Фаховий вступний іспит

   Мотиваційний лист

 

 

Етапи вступної кампанії

Етап

Термін проведення

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)

з 27 червня

до 18 год. 00 хв. 18 липня

Магістерський тест навчальної компетентності, що проводиться УЦОЯО:

 • основна сесія
 • додаткова сесія

 

 

з 10 серпня до 17 серпня

з 07 вересня до 10 вересня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

01 серпня 2022 р.

Прийом заяв та документів

з 16 серпня до 15 вересня

Фахові вступні випробування

з 16 серпня до 18 вересня

Виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18.00 24 вересня

Надання рекомендації до зарахування за державним замовленням

25 вересня

Конкурсний бал вступника обчислюється з урахуванням результату фахового вступного випробування та/або магістерського тесту навчальної компетентності (для визначених спеціальностей).

ДО ЗАЯВИ НА ІМ’Я РЕКТОРА ВСТУПНИК ДОДАЄ ОСОБИСТО

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок МТНК (для визначених спеціальностей);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Львівський район, Львівська область, ЛНУП (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Що на Вашу думку потрібно перш за все зробити в ОТГ

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь