Ходорівська об'єднана територіальна громада
Львівська область

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради

Ходорівська міська рада (юридична адреса: 81750, Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Грушевського, 38, контактні телефони: (0239) 53-331) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобуду­вання та архітектури виконавчого комітету міської ради.

Умови проведення конкурсу:

1.Наявність громадянства України.

2.Наявність повної вищої архі­тектурної освіти за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціа­ліста, магістра.

3.Стаж роботи за фахом у сфері містобудування та архітек­тури не менше 3 років.

4.Вільне володіння держав­ною мовою, нормами ділового етикету, основними навиками роботи на комп’ютері та від­повідними програмними засо­бами.

5.Повинен знати:

-  інструкцію з діловодства;

-   законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці;

нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у сфері містобудування, архітектури, інфрас­труктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи:

-  картку форми П-2ДС;

- автобіографію; •

-  копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;

-копію паспорта;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік в електронному та пись­мовому вигляді;

-копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

-копію трудової книжки;« повернутися до списку новин