Ходорівська об'єднана територіальна громада
Львівська область

Аналіз результативності

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії Ходорівської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади ” та проекту рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради  “Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади ”

 

      Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Ходорівської міської ради “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади” та проекту рішення виконавчого комітету Ходорівської міської ради  “Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади” підготовлено згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України “Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами) та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

      1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

      На сьогодні  на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади не розроблено Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади, тому виникає необхідність у прийнятті власного регуляторного акта відповідно до чинного законодавства.

Неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу розміщення зовнішньої реклами, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади, що в свою чергу  створить правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади.

      2. Цілі державного регулювання.

      Основною метою даного регулювання є виконання вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, встановлення економічно обґрунтованої плати за користування місцем розташування  зовнішньої реклами в залежності від місця встановлення рекламних засобів.

      Даними Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядком визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Ходорівської міської ради та суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та підпорядкованості, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності  Ходорівської об’єднаної територіальної громади, визначається чіткий порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

      3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

      Залишити існуючу ситуацію без змін. Альтернатива  відкинута  у  зв’язку з тим, що на даний час на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади плата за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади не здійснювалася.

      Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

Прийняття запланованого регуляторного акту буде відповідати вимогам Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29 грудня 2003 року № 2067  та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді  більш ефективно використовувати територію та отримувати плату за користування об’єктами комунальної власності.

      4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

      Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності Ходорівської об’єднаної територіальної громади.               

      Запропоноване регулювання рекламних відносин спрямоване на створення механізму отримання права на розміщення зовнішньої реклами та справляння плати за таке розміщення. Реалізація даного регулювання здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

      - вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та дасть можливість проводити плату за використання комунального майна в цілях розміщення зовнішньої реклами;

      - наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

      - забезпечення  раціонального та ефективного використання комунального фонду. 

      5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

      У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

      Суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та справляння плати за її розміщення.

      Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

      6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування         

- удосконалення нормативної бази;

- упорядкування розміщення рекламних засобів;

- збільшення дохідної частини місцевого бюджету;

- створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Робочий час юриста,  пов'язаний з підготовкою регуляторного акту

 

 

Суб’єкти господарювання        

 

- можливість отримати дозвіл для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами;

- врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

- сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на об'єктах комунальної власності

Територіальна громада

- додаткові надходження до місцевого бюджету, які спрямовуються на розвиток громади;

- розширення доступу до рекламної інформації (інформованість населення)

Відсутні

 

      7. Строки дії регуляторного акту:

      Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни законодавства чи в інших випадках.

      8. Показники результативності регуляторного акту:

      Розмір надходжень від плати за право тимчасового користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади.

      9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.  

      Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних, отриманих у відділі фінансів, обліку, звітності та контролю виконавчого комітету міської ради. Згідно статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності та періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності  цього  акта.

 

      Спеціаліст першої категорії

      юридичного відділу

      виконавчого комітету міської ради                                  І.Стадник

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішень

Ходорівської міської ради

Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території  Ходорівської об'єднаної територіальної громади на 2018рік

 1. Визначення проблеми

Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

         Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін в Податковому кодексі України, необхідно провести регуляторну процедуру.

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Цілі регулювання

 - вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;

 - встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку та оренди землі з урахуванням рівня платоспроможністі суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

- диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

- визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку та оренди землі;

- забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Ходорівської міської ради.

 

4. Механізм розв`язання проблеми

         Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

 

- затвердження рішення та Положення про плату за землю;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податку та оренди землі;

-проведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;

-раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету.

 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

  • неплатежі суб’єктів оподаткування.

     Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

  • визначення оптимального рівня ставок земельного податку та орендної плати, диференційованого відповідно до напрямків їх використання;
  •  посилення податкового контролю ОДПІ за сплатою місцевих податків і зборів (фіскальні методи впливу).

6.     Очікувані результати прийняття акту

Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

  • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
  • збільшення надходжень земельного податку та орендної плати до місцевого  бюджету

Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту

Суб’єкти господарювання та населення міста

Вигоди

Витрати

  • застосування прозорого механізму нарахування та сплати земельного податку та оренди землі;
  • збільшення видатків з міського бюджету на потреби громади Ходорівської міської ради

Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів, відповідно до проекту рішення

 

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акту

         Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння земельного податку та оренди землі, зміни і доповнення будуть вноситись і до регуляторного акту. Коригування рішення можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

         На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

8. Визначення показників результативності акту.

- кількість платників земельного податку та оренди землі;

- суми надходжень від земельного податку та оренди землі за відповідний податковий період.

 

9. Заходи відстеження результативності рішення

Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Зауваження і пропозиції до проекту рішення Ходорівської  міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу: Ходорівська міська рада, 81750,  м. Ходорів, вул. Грушевського,38.